Form

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth

Ffurflenni ar gyfer gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus.

Dogfennau

Gwrthwynebiad gan y rhoddwr i gofrestru’r atwrneiaeth arhosol (LPA006)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthwynebiad gan y rhoddwr i gofrestru’r atwrneiaeth arhosol (LPA006)").

Gwrthwynebiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynglŷn a chofrestru arfaethedig atwrneiaeth arhosol ar seiliau ffeithiol (LPA007)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthwynebiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynglŷn a chofrestru arfaethedig atwrneiaeth arhosol ar seiliau ffeithiol (LPA007)").

Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus am gais i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol a gyflwynwyd i’r Llys Gwarchod (LPA008)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus am gais i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol a gyflwynwyd i’r Llys Gwarchod (LPA008)").

Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynghylch gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus (EP3PG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hysbysiad i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ynghylch gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus (EP3PG)").

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu i rywun gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) neu atwrneiaeth barhaus (EPA).

I wrthwynebu cofrestru LPA, defnyddiwch:

  • LPA006 os chi yw rhoddwr yr LPA ac rydych eisiau gwrthwynebu am unrhyw reswm

  • LPA007 os ydych yn atwrnai neu’n ‘unigolyn i’w hysbysu’ ac rydych eisiau gwrthwynebu ar sail ffeithiol

  • LPA008 os ydych yn unrhyw un (gan gynnwys atwrnai neu ‘unigolyn i’w hysbysu’) sydd eisiau gwrthwynebu am resymau eraill (sef ‘sail ragnodedig’)

Os ydych eisiau gwrthwynebu ar sail ragnodedig, mae’n rhaid ichi hefyd wneud cais i’r Llys Gwarchod a thalu ffi o £400.

I wrthwynebu cofrestru EPA:

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Holl ganllawiau a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus