Ffurflen

Ildio atwrneiaeth arhosol

Sut i roi’r gorau i fod yn atwrnai.

Dogfennau

Ymwrthodiad gan atwrnai arfaethedig neu atwrnai dros dro o dan atwrneiaeth arhosol (LPA005)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymwrthodiad gan atwrnai arfaethedig neu atwrnai dros dro o dan atwrneiaeth arhosol (LPA005)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad ydych eisiau bod yn atwrnai ddim mwy (gelwir hyn yn ‘ildio’ cyfrifoldeb).

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk . Dylech gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Ydych chi’n atwrnai o dan atwrneiaeth barhaus? Defnyddiwch ffurflen EP5.

Published 24 Mehefin 2013
Last updated 26 Mehefin 2018 + show all updates
  1. Added 'Personal information' section.
  2. Added translation
  3. Link to new Welsh page added.
  4. LPA005 form was updated on 1 July 2015.
  5. First published.