Form

Ildio atwrneiaeth arhosol

Sut i roi’r gorau i fod yn atwrnai

Dogfen

Ymwrthodiad gan atwrnai arfaethedig neu atwrnai dros dro o dan atwrneiaeth arhosol (LPA005)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymwrthodiad gan atwrnai arfaethedig neu atwrnai dros dro o dan atwrneiaeth arhosol (LPA005)").

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad ydych eisiau bod yn atwrnai ddim mwy (gelwir hyn yn ‘ildio’ cyfrifoldeb).

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk . Dylech gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Ydych chi’n atwrnai o dan atwrneiaeth barhaus? Defnyddiwch ffurflen EP5.

Holl ganllawiau a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus