Form

Cofrestru atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol a wnaethpwyd gan ddefnyddio LPA114, LPA117, LP PA neu LP PW

Documents

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol (zip)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol (zip)").

Cofrestru eich atwrneiaeth arhosol (LP2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestru eich atwrneiaeth arhosol (LP2)").

LP13 Cofrestru atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LP13 Cofrestru atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)").

Ffurflen hysbysu pobl (LP3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen hysbysu pobl (LP3)").

Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)").

Manylyn

Defnyddiwch y dogfennau hyn i:

  • wneud cais i gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) a wnaethpwyd ar ffurflenni LPA114 neu LPA117, wedi’i lofnodi a’i ddyddio’n gywir, hyd at 1 Ionawr 2016
  • gwneud cais i gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) ar ffurflenni LP PA neu LP PW, wedi’i lofnodi a’i ddyddio’n gywir, hyd at 1 Ebrill 2011.
  • rhoi gwybod i bobl am eich cais
  • gwneud cais i dalu ffi ostyngol os oes gan y rhoddwr incwm isel

Mae’r canllaw (LP13) yn esbonio sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau neu ffurflenni unigol a chanllawiau ar sut i lenwi’r ffurflenni.

Os ydych yn lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau, edrychwch ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur neu’r ffolder lawrlwythiadau, i weld ffeil ‘LPA’ yn y teitl ac yn gorffen â ‘.zip’. Cliciwch ddwywaith ar y ffeil hwn, a bydd eich cyfrifiadur yn agor y ffolder sy’n cynnwys pob dogfen sydd arnoch ei hangen. Gallwch lenwi’r ffurflenni hyn ar eich cyfrifiadur, ac yna eu hargraffu a’u hanfon i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Os gwnaethoch eich LPA ar-lein gan ddefnyddio gwasanaeth digidol LPA, bydd arnoch angen defnyddio’r gwasanaeth digidol LPA i’w gofrestru.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Gweld pob canllaw a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus