Ffurflen

Cofrestru atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol a wnaethpwyd gan ddefnyddio LPA114, LPA117, LP PA neu LP PW

Dogfennau

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol (zip)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth arhosol (zip)").

Cofrestru eich atwrneiaeth arhosol (LP2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestru eich atwrneiaeth arhosol (LP2)").

LP13 Cofrestru atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LP13 Cofrestru atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)").

Ffurflen hysbysu pobl (LP3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen hysbysu pobl (LP3)").

Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)").

Manylion

Defnyddiwch y dogfennau hyn i:

 • wneud cais i gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) a wnaethpwyd ar ffurflenni LPA114 neu LPA117, wedi’i lofnodi a’i ddyddio’n gywir, hyd at 1 Ionawr 2016
 • gwneud cais i gofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA) ar ffurflenni LP PA neu LP PW, wedi’i lofnodi a’i ddyddio’n gywir, hyd at 1 Ebrill 2011.
 • rhoi gwybod i bobl am eich cais
 • gwneud cais i dalu ffi ostyngol os oes gan y rhoddwr incwm isel

Mae’r canllaw (LP13) yn esbonio sut i wneud cais.

Gallwch lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau neu ffurflenni unigol a chanllawiau ar sut i lenwi’r ffurflenni.

Os ydych yn lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau, edrychwch ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur neu’r ffolder lawrlwythiadau, i weld ffeil ‘LPA’ yn y teitl ac yn gorffen â ‘.zip’. Cliciwch ddwywaith ar y ffeil hwn, a bydd eich cyfrifiadur yn agor y ffolder sy’n cynnwys pob dogfen sydd arnoch ei hangen. Gallwch lenwi’r ffurflenni hyn ar eich cyfrifiadur, ac yna eu hargraffu a’u hanfon i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 24 Mehefin 2013
Last updated 26 Mehefin 2018 + show all updates
 1. Added 'Personal information' section.
 2. Updated fee information
 3. Added translation
 4. Amendments to registration form and guidance
 5. OPG information charter has been added to LP13 (guide).
 6. Link to new Welsh page added.
 7. New form to register LPAs made on paper forms before 1 July 2015.
 8. New versions of forms and form packs
 9. Replaced zip pack and LPA120 form to reflect new power of attorney application fees from 1 October 2013.
 10. First published.