Form

Gwneud atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau papur ar gyfer creu a chofrestru atwrneiaeth arhosol.

Dogfennau

LPA ar gyfer eiddo a materion ariannol a iechyd a lles

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LPA ar gyfer eiddo a materion ariannol a iechyd a lles").

LPA ar gyfer eiddo a materion ariannol (zip)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LPA ar gyfer eiddo a materion ariannol (zip)").

LPA ar gyfer iechyd a lles (zip)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LPA ar gyfer iechyd a lles (zip)").

Atwrneiaeth arhosol ar gyfer eiddo a materion ariannol (LP1F)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth arhosol ar gyfer eiddo a materion ariannol (LP1F)").

Atwrneiaeth arhosol ar gyfer iechyd a lles (LP1H)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth arhosol ar gyfer iechyd a lles (LP1H)").

LP12 Gwneud a chofrestru eich atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LP12 Gwneud a chofrestru eich atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)").

Dalenni parhad (LPC)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dalenni parhad (LPC)").

Ffurflen hysbysu pobl (LP3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen hysbysu pobl (LP3)").

Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus/LPA and EPA fees (LPA120)").

Manylyn

Ffurflenni papur ac arweiniad i wneud:

  • atwrneiaeth arhosol (LPA) ar gyfer penderfyniadau ariannol

  • atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau iechyd a goal

Gallwch lwytho i lawr becyn cyflawn o ddogfennau ar gyfer pob math o atwrneiaeth arhosol neu ffurflenni a chanllawiau unigol. Rydych chi’n defnyddio’r un ffurflen i wneud ac i gofrestru eich atwrneiaeth arhosol.

Os ydych chi’n llwytho i lawr y pecyn cyflawn o ddogfennau, chwiliwch ar fwrdd gwaith neu yn ffolder dogfennau a lwythwyd i lawr eich cyfrifiadur am ffeil ag ‘LPA’ yn y teitl gyda ‘.zip’ ar ei ddiwedd. Drwy glicio ddwywaith ar y ffeil hon bydd eich cyfrifiadur yn dadbacio ffolder sy’n cynnwys yr holl ddogfennau rydych chi eu hangen. Gallwch lenwi’r ffurflenni hyn ar eich cyfrifiadur ac yna eu hargraffu a’u hanfon i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn y cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen.

Fel arall, gallwch wneud atwrneiaeth arhosol ar-lein - mae’n haws.

Os gwnaed eich atwrneiaeth arhosol ar ffurflenni LPA114, LPA117, LPA PW neu LPA PA, ac y llofnodwyd ac y dyddiwyd y ffurflenni’n gywir hyd at 1 Ionawr 2016, mae angen i chi lwytho i lawr lwytho ffurflen gofrestru ar wahân.

I ofyn am unrhyw ddogfen mewn fformat amgen, fel Braille, sain neu brint bras, e-bostiwch customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen sydd ei hangen arnoch chi.

Gweld pob canllaw a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus