Ffurflen

Ffurflenni atwrneiaeth arhosol

Lawrlwythwch y ffurflenni a’r canllawiau i greu a chofrestru atwrneiaeth arhosol (LPA).

Dogfennau

LPA ar gyfer penderfyniadau ariannol: gwneud a chofrestru (pecyn cyflawn)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LPA ar gyfer penderfyniadau ariannol: gwneud a chofrestru (pecyn cyflawn)").

LPA ar gyfer penderfyniadau iechyd a lles: gwneud a chofrestru (pecyn cyflawn)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LPA ar gyfer penderfyniadau iechyd a lles: gwneud a chofrestru (pecyn cyflawn)").

Atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau ariannol (LP1F)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau ariannol (LP1F)").

Atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau iechyd a lles (LP1H)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau iechyd a lles (LP1H)").

LP12 Gwneud a chofrestru eich atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("LP12 Gwneud a chofrestru eich atwrneiaeth arhosol: canllawiau (fersiwn print)").

Dalenni parhad (LPC)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dalenni parhad (LPC)").

Ffurflen hysbysu pobl (LP3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen hysbysu pobl (LP3)").

Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhaus (LPA120)").

Manylion

Gallwch wneud atwrneiaeth arhosol (LPA) ar-lein - mae’n haws na defnyddio ffurflenni papur ac yn atal nifer o gamgymeriadau cyffredin.

Os yw’n well gennych ddefnyddio ffurflenni papur, gallwch lawrlwytho’r ffurflenni a’r taflenni canllaw ar y dudalen hon i wneud atwrneiaeth arhosol am benderfyniadau ynglŷn ag:

 • arian ac eiddo
 • iechyd a lles personol

Gallwch lawrlwytho:

 • pecyn cyflawn o ddogfennau ar gyfer pob math o LPA
 • ffurflenni a chanllawiau unigol

Os ydych yn lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau, edrychwch ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur neu yn y ffolder lawrlwythiadau, am ffeil gyda ‘LPA’ yn y teitl ac sy’n gorffen â ‘.zip’. Cliciwch ddwywaith ar y ffeil hon, a bydd eich cyfrifiadur yn agor ffolder sy’n cynnwys pob dogfen sydd arnoch ei hangen.

Gallwch lenwi’r ffurflenni hyn ar eich cyfrifiadur, ac yna eu hargraffu a’u hanfon i Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Os ydych wedi lawrlwytho ffurflen LPA (LP1F neu LP1H) o’r dudalen hon, byddwch yn defnyddio’r un ffurflen i wneud eich LPA a chofrestru eich LPA.

Fodd bynnag, bydd arnoch angen lawrlwytho ffurflen gofrestru ar wahân os gwnaed eich LPA drwy ddefnyddio un o’r ffurflenni canlynol:

 • LPA114
 • LPA117
 • LPA PW
 • LPA PA

Gallwch ond cofrestru ffurflenni LPA114, LPA117, LPA PW neu LPA PA os oeddynt wedi’u llofnodi a’u dyddio’n gywir erbyn 1 Ionawr 2016. Os nad oeddynt wedi’u llofnodi a’u dyddio’n gywir erbyn y dyddiad hwn, bydd arnoch angen creu LPA newydd drwy ddefnyddio naill ai’r gwasanaeth ar-lein neu’r ffurflenni ar y dudalen hon.

Gallwch anfon e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk i ofyn am unrhyw ddogfen ar y dudalen hon mewn fformat arall, megis:

 • braille
 • sain
 • print bras

Dylech gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn, a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 25 Mehefin 2013
Last updated 17 Mehefin 2018 + show all updates
 1. Added 'Personal information' section.
 2. Updated 'LP12 Make and register your lasting power of attorney: a guide'.
 3. Added translation and changed fee levels on documents
 4. The title of the page has been amended to make it clear that these are the paper forms to create a lasting power of attorney, as opposed to the title for the digital service.
 5. Added instructions for opening zip files and simplified some attachment names.
 6. Added large print LPA pack and instructions for opening zip files.
 7. Updated form guidance LP12
 8. LP12 guide now includes OPG's information charter.
 9. Link added to new Welsh LPA page.
 10. Lasting power of attorney (LPA) forms changed on 1 July 2015.There is now just 1 paper form to make and register an LPA instead of 2.
 11. Added link to Welsh page.
 12. New versions of PFA pack, HW pack, form LPA 111 and LPA112
 13. Replace zip packs, including LPA120 form, to reflect new power of attorney application fees from 1 Otober 2013.
 14. Uploaded new individual forms
 15. Individual documents uploaded in addition to ZIP packs
 16. First published.