Form

Cofrestru atwrneiaeth barhaus

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth barhaus.

Dogfennau

Atwrneiaeth barhaus: zip

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth barhaus: zip").

Hysbysiad o fwriad i wneud cais am gofrestru atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hysbysiad o fwriad i wneud cais am gofrestru atwrneiaeth barhaus").

Cais i gofrestru atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gofrestru atwrneiaeth barhaus").

Canllaw i atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Canllaw i atwrneiaeth barhaus").

Esemptiad a gostwng ffioedd gwneud cais (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Esemptiad a gostwng ffioedd gwneud cais (LPA120)").

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i gofrestru atwrneiaeth barhaus (EPA) os yw’r unigolyn a’i gwnaeth (y ‘rhoddwr’) wedi colli neu yn colli galluedd meddyliol.

Gallwch lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau mewn fformat ffeil ZIP neu ffurflenni a chanllawiau unigol fel ffeiliau PDF.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk.

Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Gweld pob canllaw a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus