Ffurflen

Cofrestru atwrneiaeth barhaus

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer cofrestru atwrneiaeth barhaus.

Dogfennau

Atwrneiaeth barhaus: zip

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Atwrneiaeth barhaus: zip").

Hysbysiad o fwriad i wneud cais am gofrestru atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hysbysiad o fwriad i wneud cais am gofrestru atwrneiaeth barhaus").

Nodiadau canllaw ar gyfer llenwi ffurflen EP2PG: Cais i gofrestru Atwrneiaeth Barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau canllaw ar gyfer llenwi ffurflen EP2PG: Cais i gofrestru Atwrneiaeth Barhaus").

Cais i gofrestru atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gofrestru atwrneiaeth barhaus").

Canllaw i atwrneiaeth barhaus

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Canllaw i atwrneiaeth barhaus").

Esemptiad a gostwng ffioedd gwneud cais (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Esemptiad a gostwng ffioedd gwneud cais (LPA120)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i gofrestru atwrneiaeth barhaus (EPA) os yw’r unigolyn a’i gwnaeth (y ‘rhoddwr’) wedi colli neu yn colli galluedd meddyliol.

Gallwch lawrlwytho pecyn cyflawn o ddogfennau mewn fformat ffeil ZIP neu ffurflenni a chanllawiau unigol fel ffeiliau PDF.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk.

Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 25 Mehefin 2013
Last updated 26 Mehefin 2018 + show all updates
  1. Added 'Personal information' section.
  2. Updated fee information
  3. Updated docs added: EPA registration pack, forms EP1PG, EP2PG and EP3PG
  4. Replaced EP2PG (Application to register an EPA form) with a fillable PDF
  5. Replaced guidance document with updated contact address for Court of Protection and some minor amendments. Added form to object to registration of an EPA (form EP3PG).
  6. Replaced zip pack and LPA120 form to reflect new power of attorney application fees from 1 October 2013.
  7. First published.