Ffurflen

Ffi atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus: esemptiad neu ddilead

Gwneud cais i dalu llai (esemptiad neu ddilead) i gofrestru atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus.

Dogfennau

Pŵer atwrnai ffioedd: wneud cais am eithriad neu ddilead (LPA120)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Pŵer atwrnai ffioedd: wneud cais am eithriad neu ddilead (LPA120)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych eisiau help gyda’r:

Os yw’r unigolyn a wnaeth yr LPA neu’r EPA (y rhoddwr) yn derbyn budd-daliadau penodol sy’n dibynnu ar brawf modd pan fyddwch yn gwneud cais i’w chofrestru, ni fydd rhaid ichi dalu dim (gelwir hyn yn ‘esemptiad’). Mae’r budd-daliadau wedi’u rhestru yn y ffurflen.

Os yw incwm y rhoddwr cyn treth yn llai na £12,000 y flwyddyn, dim ond hanner fydd rhaid ichi dalu (gelwir hyn yn ‘ddilead 50 y cant’).

Mae’r ffurflen hefyd yn esbonio sut a pha bryd i dalu’r ffioedd.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 24 Mehefin 2013
Last updated 26 Mehefin 2018 + show all updates
  1. Added 'Personal information' section.
  2. Added translation
  3. Changed fee levels on documents
  4. Updated text to explain in more detail how exemptions and remissions apply.
  5. Replaced LPA120 form to reflect new power of attorney application fees from 1 October 2013
  6. Details of application fees added to page description, including information about fee changes on 1 October 2013.
  7. First published.