Dod o hyd i atwrnai, dirprwy neu warcheidwad rhywun

Gwneud cais i chwilio cofrestri Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) i weld a oes gan rywun berson arall yn gweithredu ar eu rhan.

Gall y person sy’n gweithredu fod yn:

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd angen i chi llenwi ffurflen i chwilio’r gofrestr. Mae hwn yn wasanaeth am ddim.

Dylech anfon eich ffurflen ar ôl ei llenwi i:

Gallwch gysylltu â’r OPG drwy’r post yn:

Office of the Public Guardian
PO Box 16185
Birmingham
B2 2WH

Cyfeiriad Cyfnewid Dogfen (DX):

Office of the Public Guardian
DX 744240
Birmingham 79

Bydd yr OPG yn ymateb o fewn pum diwrnod gwaith. Gallai gymryd hirach os ydynt yn cysylltu gyda chi drwy’r post.