Gweld atwrneiaeth arhosol

Gellir defnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • weld crynodeb o atwrneiaeth arhosol (LPA)
  • wirio dilysrwydd LPA
  • wirio pwy yw’r atwrneiod ar LPA

Dim ond ar gyfer LPA sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Bydd arnoch angen cod mynediad LPA. Gellir cael hwnnw gan y rhoddwr neu atwrnai a enwir ar yr LPA.

Os na allant gael cod mynediad LPA, bydd arnynt angen dangos y copi papur o’r LPA i chi.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Beth mae angen i chi wybod

Mae angen i roddwyr ac atwrneiod a enwir ar LPA fewngofnodi i’r gwasanaeth defnyddio LPA:

  • ddefnyddio LPA
  • cael cod mynediad i adael i bobl eraill weld yr LPA