Nuclear Decommissioning Authority

Gweithgaredd diweddaraf gan the Nuclear Decommissioning Authority

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

We are cleaning up the UK’s earliest nuclear sites safely, securely and cost-effectively with care for people and the environment.

NDA is an executive non-departmental public body, sponsored by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Datganiadau tryloywder a rhyddid gwybodaeth

Gweld yr holl ddatganiadau tryloywder a rhyddid gwybodaeth

Ein rheolaeth

Dr Ros Rivaz
Dr Ros Rivaz
Chair
David Peattie
Chief Executive
Mel Zuydam
Group Chief Finance Officer
Adrian Simper OBE
Strategy and Technology Director
Neil Harnby
Group General Counsel and Company Secretary
Alan Cumming
Director of Nuclear Operations
Kate Ellis
Commercial Director
Jeremy Harrison
Director of Risk and Assurance
Paul Vallance
Director of Communications and Stakeholder Relations
David Vineall
HR Director
Frank Rainford
Director of Security and Corporate Services
Duncan Thompson
Director of Group Development
Michelle Heath
Non-executive Director
Janet Ashdown
Non-executive Director
Volker Beckers
Non-executive Director
Alex Reeves
Non-executive Director
Evelyn Dickey
Non-executive Director
Rob Holden CBE
Non-executive director

Cyswllt NDA

General Enquiries (FOI & EIR requests)

Switchboard

Switchboard

(+44) 01925 802001

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information Contact

Information Access Manager
Nuclear Decommissioning Authority
Herdus House
Westlakes Science & Technology Park
Moor Row
Cumbria
CA24 3HU
United Kingdom

Simon Tucker - Data Protection Officer

Nuclear Decommissioning Authority
Herdus House
Westlakes Science & Technology Park
Moor Row
Cumbria
CA24 3HU
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.