Nuclear Decommissioning Authority

Gweithgaredd diweddaraf gan the Nuclear Decommissioning Authority

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

We ensure the safe and efficient clean-up of the UK’s nuclear legacy.

NDA is an executive non-departmental public body, sponsored by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein rheolaeth

Tom Smith
Tom Smith
Chair
David Peattie
Chief Executive
David Batters
Chief Finance Officer
Adrian Simper OBE
Strategy and Technology Director
Neil Hewlett
General Counsel
Alan Cumming
Director of Nuclear Operations
Kate Ellis
Commercial Director
Jeremy Harrison
Director of Risk and Assurance
Duncan Thompson
Sellafield Programme Director
Paul Vallance
Director of Communications and Stakeholder Relations
David Vineall
HR Director
Frank Rainford
Director of Security and Corporate Services
Janet Ashdown
Non-executive Director
Candida Morley
Non-executive Director
Volker Beckers
Non-executive Director
Evelyn Dickey
Non-executive Director
Rob Holden CBE
Non-executive director

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Contact

Information Access Manager
Nuclear Decommissioning Authority
Herdus House
Westlakes Science & Technology Park
Moor Row
Cumbria
CA24 3HU
United Kingdom

Switchboard

(+44) 01925 80 2001 or (+44) 01925 80 2002

General Enquiries and Freedom of Information (FOI) Requests

(+44) 01925 80 2077

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

  1. Yn gweithio i NDA
  2. Caffael yn NDA

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.