Новина

Становище: статутът на европейските граждани в Обединеното кралство

Няма промяна в правата и статута на граждани на ЕС в Обединеното кралство, както и на британски граждани в ЕС, в резултат от референдума.

placeholder

Решението по задействането на член 50 и започването на официалния процес по напускането на Европейския съюз (ЕС) ще бъде оставено за новия министър-председател на Обединеното кралство. Страната остава пълноправен член на ЕС по време на този процес и докато преговорите по член 50 не бъдат приключени.

Когато напуснем ЕС, ние очакваме правният статут на граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство и този на британски граждани, пребиваващи в държавите-членки на ЕС, да бъде защитен.

Правителството разпознава и цени важния принос на гражданите на ЕС и други националности, които работят, учат и живеят в Обединеното кралство.

Аз живея в Обединеното кралство повече от 5 години. По какъв начин ще ми се отрази решението за напускането на ЕС?

  • Граждани на ЕС, които са живели продължително и легално в Обединеното кралство в продължение на поне 5 години, автоматично получават правото на постоянно жителство. Това означава, че те получават правото да живеят за постоянно в Обединеното кралство, както е по законите на ЕС. Няма изискване за издаване на документ, потвърждаващ този статут.
  • Граждани на ЕС, които продължително и законно са живели в Обединеното кралство поне 6 години, имат правото да кандидатстват за британско гражданство, при тяхно желание. Изискванията за това, могат да бъдат открити тук (на английски език).

Какво се случва, ако съм живял в Обединеното кралство по-малко от 5 години?

  • Граждани на ЕС продължават да имат правото да пребивават в Обединеното кралство според законите на ЕС. Не е необходимо да се регистрират за специален документ, за да упражняват правата и задълженията си на свободно движение в ЕС. Няма промяна в политиките на правителството или процедурите за тези, които решат да кандидатстват за регистрационен сертификат. Документите за кандидатстване ще продължават да бъдат обработвани както обикновено.
  • Членове на семейства, които не са граждани на ЕС, запазват задължението си да кандидатстват за семейно разрешително, в случай, че искат да влязат в Обединеното кралство според законите на ЕС, при условие, че не притежават документ, издаден от друга държава-членка на ЕС, позволяващ им да живеят на територията на ЕС. Няма промяна в политиките на правителството или процедурите, като документите за кандидатстване ще продължават да бъдат обработвани както обикновено.
  • Далечни роднини на граждани от ЕС са задължени да продължават да кандидатстват за регистрационен сертификат (ако са граждани на ЕС) или карта, позволяваща пребиваването им (ако не са граждани на ЕС), в случай, че искат да живеят в Обединеното кралство. Няма промяна в политиките на правителството или процедурите, като документите за кандидатстване ще продължават да бъдат обработвани както обикновено.
  • Ирландски граждани се ползват с отделни права, които им позволяват да живеят в Обединеното кралство и да бъдат разглеждани като британски граждани в повечето случаи, като това е регламентирано в различни законови документи. Няма промяна в това отношение.
  • Необходимо е хърватски граждани да кандидатстват за регистрационен сертификат, който да им позволи да работят във Великобритания според споразумението за преходен период, определен при влизането на Хърватия в ЕС през 2013 г. Видът регистрационен сертификат, от който те може да се нуждаят ще зависи от това дали се нуждаят от разрешително за работа в Обединеното кралство и с какво ще се занимават. Няма промяна в политиките на правителството или процедурите, като документите за кандидатстване ще продължават да бъдат обработвани както обикновено.

Възнамерява ли правителството да отстрани граждани на ЕС от Великобритания?

Няма промяна в правата на европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство и следователно няма промяна в обстоятелствата, при които някой може да бъде отстранен от Обединеното кралство.

Както и преди референдума, европейски граждани могат да бъдат изведени от Обединеното кралство само ако се счита, че представляват реална, настояща и достатъчно сериозна заплаха за обществото, ако са нелегално живущи или ако злоупотребяват правата си на свободно придвижване.

За повече информация, моля посетете страницата за визи и имиграция.

Published 11 юли 2016
Last updated 12 юли 2016 + show all updates
  1. Added translation
  2. First published.