Aktualności

Oswiadczenie: status obywateli ue w wielkiej brytanii

Prawa i status obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz obywateli Wielkiej Brytanii w UE nie uległy zmianie w wyniku referendum.

placeholder

Decyzja o terminie uruchomienia Artykułu 50 i rozpoczęciu formalnego procesu wyjścia z UE należeć będzie do nowej Premier. W trakcie całego tego procesu oraz do momentu zakończenia negocjacji w ramach Artykułu 50 Wielka Brytania pozostaje członkiem UE.

Jesteśmy pewni, że po opuszczeniu UE status prawny obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz status prawny obywateli brytyjskich w krajach członkowskich UE podlegać będzie właściwej ochronie.

Rząd uznaje i ceni znaczący wkład obywateli UE oraz osób niebędących obywatelami Zjednoczonego Królestwa, którzy pracują, studiują i mieszkają w Wielkiej Brytanii.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii od ponad 5 lat. Co dla mnie oznacza głosowanie za wyjściem z UE?

  • Obywatele UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 5 lat automatycznie posiadają prawo stałego pobytu. Oznacza to, że mają oni prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii na stałe, zgodnie z prawem UE. Nie ma wymogu rejestracji w celu uzyskania dokumentacji potwierdzającej ten status

  • Obywatele UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie i legalnie od co najmniej 6 lat mają prawo wystąpić o obywatelstwo brytyjskie, jeżeli takie będzie ich życzenie. Wymogi z tym związane znaleźć można tutaj.

 A jeżeli mieszkam w Wielkiej Brytanii od mniej niż 5 lat?

  • Obywatele UE w dalszym ciągu mają prawo pobytu w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem UE. Obywatele UE nie muszą się rejestrować w celu uzyskania jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej ich prawa i obowiązki w zakresie swobodnego przemieszczania się. W przypadku osób decydujących się wystąpić o certyfikat rejestracji, polityka rządu oraz procedury nie uległy zmianie. Wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

  • Niebędący obywatelami UE członkowie rodzin obywateli UE w dalszym ciągu muszą ubiegać się o pozwolenie rodzinne, jeżeli chcą wjechać do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z prawem UE i nie posiadają karty pobytu wydanej przez kraj członkowski. Polityka rządu i procedury nie uległy zmianie i wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

  • Członkowie rodziny rozszerzonej obywateli UE pragnący zamieszkać w Wielkiej Brytanii muszą w dalszym ciągu ubiegać się o certyfikat rejestracji (w przypadku obywateli UE) lub kartę pobytu (w przypadku osób niebędących obywatelami UE). Polityka rządu i procedury nie uległy zmianie i wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

  • Obywatele Irlandii mieszkający w Wielkiej Brytanii posiadają odrębne prawa regulowane różnymi przepisami, zgodnie z którymi w większości przypadków traktowani są tak samo, jak obywatele brytyjscy. Sytuacja ta nie ulega zmianie.

  • Obywatele Chorwacji pragnący uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów tymczasowych wprowadzonych w momencie przystąpienia Chorwacji do UE w 2013 roku mogą w dalszym ciągu podlegać wymogowi ubiegania się o certyfikat rejestracji. Rodzaj certyfikatu rejestracji, jaki może być w ich przypadku wymagany uzależniony jest od tego, czy muszą uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii oraz od rodzaju pracy. Polityka rządu i procedury nie uległy zmianie i wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 Czy rząd zamierza usunąć obywateli UE z Wielkiej Brytanii?

Prawo obywateli UE do pobytu w Wielkiej Brytanii nie uległo zmianie, w związku z czym nie uległy zmianie okoliczności, w których taka osoba mogłaby zostać usunięta z Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak przed referendum, obywatele UE mogą zostać usunięci z Wielkiej Brytanii wyłącznie w przypadku uznania, iż stanowią realne, aktualne i wystarczająco poważne zagrożenie dla społeczeństwa oraz jeżeli nie zamieszkują legalnie lub nadużywają prawa do swobodnego przemieszczania się.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z UK wiz i imigracji stronę

Published 11 lipiec 2016
Last updated 12 lipiec 2016 + show all updates
  1. Added translation
  2. First published.