News story

Postavenie občanov štátov Európskej únie vo Veľkej Británii

Referendum bezprostredne neovplyvnilo práva a postavenie občanov EÚ v Británii a britských občanov žijúcich v EÚ.