Brexit:
mae’r rheolau newydd yma

Mae rheolau newydd yn berthnasol ar gyfer theithio a gwneud busnes â Ewrop. Defnyddiwch yr adnodd gwirio Brexit i dderbyn rhestr o gamau personol i chi, eich busnes, a’ch teulu.

Adnodd gwirio Brexit: dechreuwch nawr
  • Gwiriwch
  • Newidiwch
  • Ewch

Cadwch eich busnes i symud

Mae gwneud busnes â Ewrop wedi newid. Mae angen i chi dilyn rheolau newydd ar allforio, mewnforio, tariffau, data a chyflogi.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod beth mae’r rheolau newydd yn ei olygu i’ch busnes. Gallwch hefyd defnyddio’r adnodd gwirio Brexit i dderbyn rhestr o gamau personol.

Gwelwch y trawsgrifiad fideo

Busnesau, mae’r DU wedi gadael yr UE ac mae rheolau newydd mewn grym.

I gadw eich busnes i symud, defnyddiwch yr adnodd gwirio Brexit ar gov.uk/transition i dderbyn camau personol ar gyfer eich busnes.

Cadwch eich busnes i symud.

Newidiadau i fusnesau a dinasyddion

Mae’n rhaid i chi gymryd camau nawr os ydych chi’n:

Cael y rhestr gyflawn o'r hyn y mae angen i chi ei wneud ar eich cyfer chi, eich busnes a'ch teulu.

Cyhoeddiadau