Brexit

Mae bargen Brexit wedi ei gytuno mewn egwyddor gyda’r UE.

Bydd angen i’r DU a’r UE gymeradwyo ac arwyddo’r cytundeb ymadael. Byddent wedyn yn dechrau trafod trefniadau newydd. Bydd cyfnod pontio i baratoi ar gyfer y rheolau newydd.

Gall y DU adael heb fargen os nad yw’r cytundeb ymadael wedi ei gymeradwyo erbyn 31 Ionawr 2020, neu ar ddiwedd y cyfnod pontio.

Darganfyddwch beth ddylech chi, eich teulu neu’ch busnes wneud os yw’r DU yn gadael yr UE heb fargen.

Gwiriwch sut i baratoi ar gyfer Brexit heb fargen.

Pori’r canllawiau Brexit.

Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit

Gwiriwch sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit heb fargen.

Er enghraifft, bydd angen i chi weithredu os ydych yn allforio nwyddau i’r UE neu’n cludo nwyddau allan o’r DU ar y ffyrdd.

Gwiriwch hefyd beth sydd angen i chi wybod os ydych yn mewnforio nwyddau o’r UE neu’n gwerthu gwasanaethau i’r UE.

Mae rheolau gwahanol i symud nwyddau rhwng Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

Cyllid yr UE ar ôl Brexit

Gwiriwch os yw eich prosiect a ariennir gan yr UE wedi ei warantu gan arian Llywodraeth y DU. Mae’r warant yn cwmpasu Erasmus +, Horizon 2020 ac eraill.

Ymweld â’r UE

I ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit, mae pethau sydd angen i chi wneud cyn teithio.

Er enghraifft, bydd angen i chi wirio eich pasport, prynu yswiriant teithio sy’n cwmpasu gofal iechyd a chael y dolennau gyrru cywir.

Ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit

Byw a gweithio yn yr UE

Mae byw a gweithio mewn gwlad yr UE yn ddibynnol ar y rheolau yn y wlad honno.

Efallai bydd angen i chi gofrestru neu gyflwyno cais am breswyliaeth, gwirio os ydych chi’n gymwys am ofal iechyd.

Efallai hefyd bydd angen i chi gyfnewid eich trwydded yrru DU am drwydded a roddir gan wlad yr UE ble rydych yn byw.

Gwiriwch beth sydd angen i chi wneud yn y wlad yr ydych yn byw ynddi.

Aros yn y DU os ydych yn ddinesydd o’r UE

Gwiriwch os oes angen i chi gyflwyno cais i’r cynllun setliad os ydych chi neu’ch teulu yn dod o’r UE, Y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Gwiriwch beth sydd angen i chi wneud i aros yn y DU