Gwirio eich bod yn talu'r swm cywir

Gallwch weld a ydych yn talu’r swm cywir o Dreth Incwm ar-lein. Ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018), gallwch wneud y canlynol:

Gallwch hefyd:

Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaethau hyn, gallwch wirio eich bod wedi talu’r dreth gywir drwy gysylltu â CThEM neu drwy gael help gan gyfrifydd.

Mae yna ffordd wahanol o newid Ffurflen Dreth Hunanasesiad.