Cyfrifo a oes yn rhaid i chi dalu Treth Incwm

Er mwyn cyfrifo a ddylech fod yn talu Treth Incwm, dilynwch y camau hyn.

  1. Adiwch eich holl incwm trethadwy ynghyd, gan gynnwys budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth.

  2. Cyfrifwch eich lwfansau rhydd o dreth.

  3. Tynnwch eich lwfansau rhydd o dreth o’ch incwm trethadwy.

Os oes unrhyw beth yn weddill, rydych yn drethdalwr. Cysylltwch â‘r Ganolfan Cyswllt Cymraeg, os nad ydych eisoes yn talu treth.

Os nad oes unrhyw beth yn weddill, ni ddylech fod yn talu treth ac mae’n bosib bod ad-daliad yn ddyledus i chi.