Treth Incwm, Hunanasesiad a mwy

Online

Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol

Gwneud cais am Ddull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) i setlo anghydfod treth

Ffurflen Drosglwyddo ar gyfer Angen Cefnogaeth Ychwanegol (ACY)

Email

E-bostiwch gwasanaeth.cymraeg@hmrc.gov.uk:

  • os oes gennych ymholiadau ynghylch treth
  • i ofyn am ffurflen yn Gymraeg

Nodwch eich enw a’ch rhif ffôn. Os ydych yn gwneud cais am ffurflen yn Gymraeg, ychwanegwch enw a rhif y ffurflen (os yw’r wybodaeth honno ar gael).

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ffoniwch CThEM am help gyda threth.

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Telephone:
0300 200 1900

Opening times:

Ein horiau agor yw:

Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am to 5pm

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Mae hynny am fod gennym lai o gynghorwyr ar gael oherwydd y mesurau a roddwyd ar waith i atal Coronafeirws rhag lledaenu.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth drwy’r canlynol:

Find out about call charges