Treth Incwm, Hunanasesiad a mwy

Beta This part of GOV.UK is being rebuilt – find out what this means

Email

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

  • Telephone: 0300 200 1900

Ffoniwch CThEM am help gyda threth

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Find out about call charges

Opening times:

08.30 i 17.00, Dydd Llun i Dydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Help us improve GOV.UK

Don’t include personal or financial information like your National Insurance number or credit card details.