Treth Incwm, Hunanasesiad a mwy

Online

Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol

Gwneud cais am Ddull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) i setlo anghydfod treth

Ffurflen Drosglwyddo ar gyfer Angen Cefnogaeth Ychwanegol (ACY)

Email

E-bostiwch gwasanaeth.cymraeg@hmrc.gov.uk:

  • os oes gennych ymholiadau ynghylch treth
  • i ofyn am ffurflen yn Gymraeg

Nodwch eich enw a’ch rhif ffôn. Os ydych yn gwneud cais am ffurflen yn Gymraeg, ychwanegwch enw a rhif y ffurflen (os yw’r wybodaeth honno ar gael).

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ffoniwch CThEM am help gyda threth.

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Telephone:
0300 200 1900

Opening times:

Ein horiau agor yw:

Dydd Llun i ddydd Gwener 8:30am to 5pm

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth drwy’r canlynol:

Find out about call charges

Post

Anfonwch eich holl ohebiaeth Gymraeg sydd at sylw CThEM i’r cyfeiriad hwn:

Does dim rhaid i chi gynnwys enw stryd, enw dinas na blwch Swyddfa’r Post pan fyddwch yn ysgrifennu i’r cyfeiriad hwn.

Dylai negeswyr ddefnyddio cyfeiriad gwahanol.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
HMRC
BX9 1ST
United Kingdom