Gwyliau banc y DU

Cynnwys

Yr ŵyl banc nesaf yng Nghymru a Lloegr yw 15 Ebrill Gwener y Groglith

Gwyliau banc i ddod yng Nghymru a Lloegr

Gwyliau banc i ddod yng Nghymru a Lloegr 2022
15 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
18 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
2 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Mehefin Dydd Iau Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mehefin Dydd Gwener Gŵyl banc Jiwbilî Blatinwm
29 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
26 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
Gwyliau banc i ddod yng Nghymru a Lloegr 2023
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
7 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
10 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
28 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan

Os yw gŵyl banc yn cwympo ar benwythnos, bydd dydd o'r wythnos yn dod yn ŵyl banc 'amgen' yn ei le, fel arfer y dydd Llun canlynol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi gwyliau â thâl i chi ar wyliau banc neu gyhoeddus.

Efallai bydd gwyliau banc yn effeithio ar sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu.

Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr

Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2022
3 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2021
28 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
27 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
30 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
31 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
5 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
2 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2020
28 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
31 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
25 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
8 Mai Dydd Gwener Gŵyl banc dechrau Mai (diwrnod VE)
13 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
10 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2019
26 Rhagfyr Dydd Iau Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
26 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
27 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
22 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
19 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2018
26 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
27 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
28 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
7 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
30 Mawrth Dydd Gwener Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Nghymru a Lloegr 2017
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
28 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
17 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
14 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)

Yr ŵyl banc nesaf yn yr Alban yw 15 Ebrill Gwener y Groglith

Gwyliau banc i ddod yn yr Alban

Gwyliau banc i ddod yn yr Alban 2022
15 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
2 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Mehefin Dydd Iau Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mehefin Dydd Gwener Gŵyl banc Jiwbilî Blatinwm
1 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
30 Tachwedd Dydd Mercher Gŵyl Andreas
26 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
Gwyliau banc i ddod yn yr Alban 2023
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
3 Ionawr Dydd Mawrth 2il o Ionawr (diwrnod amgen)
7 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
7 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
30 Tachwedd Dydd Iau Gŵyl Andreas
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan

Os yw gŵyl banc yn cwympo ar benwythnos, bydd dydd o'r wythnos yn dod yn ŵyl banc 'amgen' yn ei le, fel arfer y dydd Llun canlynol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi gwyliau â thâl i chi ar wyliau banc neu gyhoeddus.

Efallai bydd gwyliau banc yn effeithio ar sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu.

Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban

Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2022
4 Ionawr Dydd Mawrth 2il o Ionawr (diwrnod amgen)
3 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2021
28 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
27 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
30 Tachwedd Dydd Mawrth Gŵyl Andreas
2 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
31 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
4 Ionawr Dydd Llun 2il o Ionawr (diwrnod amgen)
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2020
28 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
30 Tachwedd Dydd Llun Gŵyl Andreas
3 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
25 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
8 Mai Dydd Gwener Gŵyl banc dechrau Mai (diwrnod VE)
10 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Iau 2il o Ionawr
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2019
26 Rhagfyr Dydd Iau Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
2 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl Andreas (diwrnod amgen)
5 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
27 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
19 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Mercher 2il o Ionawr
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2018
26 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
30 Tachwedd Dydd Gwener Gŵyl Andreas
6 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
28 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
7 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
30 Mawrth Dydd Gwener Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Mawrth 2il o Ionawr
1 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yn yr Alban 2017
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
30 Tachwedd Dydd Iau Gŵyl Andreas
7 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
14 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
3 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan (diwrnod amgen)
2 Ionawr Dydd Llun 2il o Ionawr

Yr ŵyl banc nesaf yng Ngogledd Iwerddon yw 17 Mawrth Gŵyl Sant Padrig

Gwyliau banc i ddod yng Ngogledd Iwerddon

Gwyliau banc i ddod yng Ngogledd Iwerddon 2022
17 Mawrth Dydd Iau Gŵyl Sant Padrig
15 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
18 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
2 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Mehefin Dydd Iau Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mehefin Dydd Gwener Gŵyl banc Jiwbilî Blatinwm
12 Gorffennaf Dydd Mawrth Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
29 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
26 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
Gwyliau banc i ddod yng Ngogledd Iwerddon 2023
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
17 Mawrth Dydd Gwener Gŵyl Sant Padrig
7 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
10 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
12 Gorffennaf Dydd Mercher Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
28 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan

Os yw gŵyl banc yn cwympo ar benwythnos, bydd dydd o'r wythnos yn dod yn ŵyl banc 'amgen' yn ei le, fel arfer y dydd Llun canlynol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi gwyliau â thâl i chi ar wyliau banc neu gyhoeddus.

Efallai bydd gwyliau banc yn effeithio ar sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu.

Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon

Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2022
3 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)
Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2021
28 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
27 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig (diwrnod amgen)
30 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
12 Gorffennaf Dydd Llun Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
31 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
3 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
5 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
2 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Mercher Gŵyl Sant Padrig
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2020
28 Rhagfyr Dydd Llun Dydd San Steffan (diwrnod amgen)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
31 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
13 Gorffennaf Dydd Llun Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr) (diwrnod amgen)
25 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
8 Mai Dydd Gwener Gŵyl banc dechrau Mai (diwrnod VE)
13 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
10 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Mawrth Gŵyl Sant Padrig
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2019
26 Rhagfyr Dydd Iau Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
26 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
12 Gorffennaf Dydd Gwener Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
27 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
22 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
19 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
18 Mawrth Dydd Llun Gŵyl Sant Padrig (diwrnod amgen)
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2018
26 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
27 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
12 Gorffennaf Dydd Iau Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
28 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
7 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
2 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
30 Mawrth Dydd Gwener Gwener y Groglith
19 Mawrth Dydd Llun Gŵyl Sant Padrig (diwrnod amgen)
1 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan
Gwyliau banc blaenorol yng Ngogledd Iwerddon 2017
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
28 Awst Dydd Llun Gŵyl banc yr haf
12 Gorffennaf Dydd Mercher Brwydr y Boyne (Dydd yr Orenwyr)
29 Mai Dydd Llun Gŵyl banc y gwanwyn
1 Mai Dydd Llun Gŵyl banc dechrau Mai
17 Ebrill Dydd Llun Llun y Pasg
14 Ebrill Dydd Gwener Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Gwener Gŵyl Sant Padrig
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod amgen)