Y gŵyl banc nesaf yng Nghymru a Lloegr yw

30 Mai Gŵyl Banc y Gwanwyn

Gwyliau banc i ddod yng Nghymru a Lloegr

2016
30 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
29 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
26 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
2017
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
14 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
17 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
1 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
28 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Gŵyl San Steffan

Os bydd gŵyl banc ar benwythnos, bydd diwrnod o'r wythnos waith yn dod yn ŵyl banc yn lle, y dydd Llun canlynol fel rheol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi absenoldeb â thâl i chi am ŵyl banc neu ŵyl gyhoeddus.

Gwyliau banc yn y gorffennol yng Nghymru a Lloegr

2016
2 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
28 Mawrth Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
25 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
2015
28 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
31 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
25 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
4 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
6 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
3 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Iau Dydd Calan
2014
26 Rhagfyr Dydd Gwener Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Iau Dydd Nadolig
25 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
26 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
5 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
21 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
18 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
2013
26 Rhagfyr Dydd Iau Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
26 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
27 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
1 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
29 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
2012
26 Rhagfyr Dydd Mercher Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
27 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
5 Mehefin Dydd Mawrth Jiwbilî Diemwnt y Frenhines (gŵyl banc ychwanegol)
4 Mehefin Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
7 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
9 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
6 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)

Y gŵyl banc nesaf yn yr Alban yw

30 Mai Gŵyl Banc y Gwanwyn

Gwyliau banc i ddod yn yr Alban

2016
30 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
1 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
30 Tachwedd Dydd Mercher Gŵyl Andreas
26 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
2017
2 Ionawr Dydd Llun 2il Ionawr
3 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
14 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
1 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
7 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
30 Tachwedd Dydd Iau Gŵyl Andreas
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Gŵyl San Steffan

Os bydd gŵyl banc ar benwythnos, bydd diwrnod o'r wythnos waith yn dod yn ŵyl banc yn lle, y dydd Llun canlynol fel rheol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi absenoldeb â thâl i chi am ŵyl banc neu ŵyl gyhoeddus.

Gwyliau banc yn y gorffennol yn yr Alban

2016
2 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
25 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
4 Ionawr Dydd Llun 2il Ionawr (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
2015
28 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
30 Tachwedd Dydd Llun Gŵyl Andreas
3 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
25 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
4 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
3 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Gwener 2il Ionawr
1 Ionawr Dydd Iau Dydd Calan
2014
26 Rhagfyr Dydd Gwener Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Iau Dydd Nadolig
1 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl Andreas (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
4 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
26 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
5 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
18 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Iau 2il Ionawr
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
2013
26 Rhagfyr Dydd Iau Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
2 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl Andreas (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
5 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
27 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
29 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
2 Ionawr Dydd Mercher 2il Ionawr
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
2012
26 Rhagfyr Dydd Mercher Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
30 Tachwedd Dydd Gwener Gŵyl Andreas
6 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
5 Mehefin Dydd Mawrth Jiwbilî Diemwnt y Frenhines (gŵyl banc ychwanegol)
4 Mehefin Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
7 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
6 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
3 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
2 Ionawr Dydd Llun 2il Ionawr

Y gŵyl banc nesaf yng Ngogledd Iwerddon yw

30 Mai Gŵyl Banc y Gwanwyn

Gwyliau banc i ddod yng Ngogledd Iwerddon

2016
30 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
12 Gorffennaf Dydd Mawrth Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen)
29 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
26 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan
27 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
2017
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
17 Mawrth Dydd Gwener Gŵyl San Padrig
14 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
17 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
1 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
29 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
12 Gorffennaf Dydd Mercher Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen)
28 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
25 Rhagfyr Dydd Llun Dydd Nadolig
26 Rhagfyr Dydd Mawrth Gŵyl San Steffan

Os bydd gŵyl banc ar benwythnos, bydd diwrnod o'r wythnos waith yn dod yn ŵyl banc yn lle, y dydd Llun canlynol fel rheol.

Nid oes yn rhaid i'ch cyflogwr roi absenoldeb â thâl i chi am ŵyl banc neu ŵyl gyhoeddus.

Gwyliau banc yn y gorffennol yng Ngogledd Iwerddon

2016
2 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
28 Mawrth Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
25 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Iau Gŵyl San Padrig
1 Ionawr Dydd Gwener Dydd Calan
2015
28 Rhagfyr Dydd Llun Gŵyl San Steffan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
25 Rhagfyr Dydd Gwener Dydd Nadolig
31 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
13 Gorffennaf Dydd Llun Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen) (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
25 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
4 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
6 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
3 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Mawrth Gŵyl San Padrig
1 Ionawr Dydd Iau Dydd Calan
2014
26 Rhagfyr Dydd Gwener Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Iau Dydd Nadolig
25 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
14 Gorffennaf Dydd Llun Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen) (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
26 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
5 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
21 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
18 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
17 Mawrth Dydd Llun Gŵyl San Padrig
1 Ionawr Dydd Mercher Dydd Calan
2013
26 Rhagfyr Dydd Iau Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mercher Dydd Nadolig
26 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
12 Gorffennaf Dydd Gwener Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen)
27 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
6 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
1 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
29 Mawrth Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
18 Mawrth Dydd Llun Gŵyl San Padrig (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
1 Ionawr Dydd Mawrth Dydd Calan
2012
26 Rhagfyr Dydd Mercher Gŵyl San Steffan
25 Rhagfyr Dydd Mawrth Dydd Nadolig
27 Awst Dydd Llun Gŵyl Banc yr Haf
12 Gorffennaf Dydd Iau Brwydr y Boyne (Diwrnod yr Orangemen)
5 Mehefin Dydd Mawrth Jiwbilî Diemwnt y Frenhines (gŵyl banc ychwanegol)
4 Mehefin Dydd Llun Gŵyl Banc y Gwanwyn
7 Mai Dydd Llun Gŵyl Banc Cyntaf Mai
9 Ebrill Dydd Llun Dydd Llun y Pasg
6 Ebrill Dydd Gwener Dydd Gwener y Groglith
19 Mawrth Dydd Llun Gŵyl San Padrig (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)
2 Ionawr Dydd Llun Dydd Calan (diwrnod yn lle gŵyl banc sy'n disgyn ar benwythnos)