Budd-dal Plant: ymholiadau cyffredinol

Phone

Ffoniwch CThEM am wybodaeth ynghylch cymhwystra, hawlio ac atal hawlio Budd-dal Plant, newid eich manylion personol a gwneud cwyn.

Gall CThEM ond drafod eich hawliad gyda chi neu rywun yr ydych wedi ei awdurdodi fel cynrychiolydd i chi. Gall partner neu rywun arall gael cyngor cyffredinol ond rhaid ei fod wedi’i awdurdodi i drafod hawliad gyda’r llinell gymorth

Telephone:
0300 200 1900

Textphone:
0300 200 3103

Outside UK:
+44 300 200 1900

Opening times:

Dydd Llun i ddydd Gwener: 08:00 – 16:00

Ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Gwnewch yn siŵr bod eich rhif Yswiriant Gwladol neu rif Budd-dal Plant wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Find out about call charges

Post

Ysgrifennwch i CThEM am wybodaeth ynghylch cymhwystra, hawlio ac atal hawlio Budd-dal Plant, newid eich manylion personol a gwneud cwyn.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
Porthmadog
LL49 9BF
United Kingdom

Os ydych yn anfon cwyn, ysgrifennwch ‘cwyn’ ar yr amlen.