Ymholiadau TAW, Tollau ac Ecséis

Online

Cais i ddefnyddio Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) er mwyn datrys anghydfod treth

Ffurflen Drosglwyddo ar gyfer Angen Cefnogaeth Ychwanegol (ACY)

Email

E-bostiwch eich ymholiadau ynghylch tollau, ecseis a TAW at CThEM

Nodwch eich enw a’ch rhif ffôn

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ffoniwch CThEM am gyngor ynghylch tollau, ecseis a TAW.

Telephone:
0300 200 3705

Opening times:

08.00 i 18.00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Amserau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae gan y dyddiadau canlynol amserau agor gwahanol dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd:

  • Dydd Llun 24 Rhagfyr: 08:00 – 16:00
  • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr: ar gau
  • Dydd Mercher 26 Rhagfyr: ar gau
  • Dydd Llun 31 Rhagfyr: 08:00 – 16:00
  • Dydd Mawrth 1 Ionawr: ar gau

Find out about call charges