Ymholiadau TAW, Tollau ac Ecséis

Beta This part of GOV.UK is being rebuilt – find out what this means

Email

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

  • Telephone: 0300 200 3705

Ffoniwch CThEM am gyngor ynghylch tollau, ecseis a TAW.

Find out about call charges

Opening times:

08.00 i 18.00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Help us improve GOV.UK

Don’t include personal or financial information like your National Insurance number or credit card details.