Taliadau

Beta This part of GOV.UK is being rebuilt – find out what this means

Email

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ymholiadau cyffredinol ynghylch taliadau

  • Telephone: 0300 200 1900

Ffoniwch CThEM am ymholiadau cyffredinol ynghylch taliadau treth.

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Find out about call charges

Opening times:

08:30 i 17:00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Llinell Gymorth Rheolaeth Dyledion

  • Telephone: 03000 534 863

Ffoniwch CThEM am help os na allwch dalu eich bil treth ar amser.

Find out about call charges

Opening times:

08:30 i 17:00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Archebu slipiau talu TAW

  • Telephone: 0300 200 3705

Ffoniwch CThEM er mwyn archebu slipiau talu TAW. Bydd angen eich rhif cofrestru TAW ac enw’ch cwmni arnoch.

Gall gymryd 4 i 6 wythnos i’r slipiau talu cael eu hargraffu a’u hanfon atoch. Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dull arall o dalu os yw eich dyddiad cau cyn iddynt gyrraedd.

Find out about call charges

Opening times:

08.00 i 18.00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc

Help us improve GOV.UK

Don’t include personal or financial information like your National Insurance number or credit card details.