Taliadau

Online

Cais i ddefnyddio Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) er mwyn datrys anghydfod treth

Ffurflen Drosglwyddo ar gyfer Angen Cefnogaeth Ychwanegol (ACY)

Email

E-bostiwch eich ymholiadau ynghylch treth at CThEM

Nodwch eich enw a’ch rhif ffôn

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ymholiadau cyffredinol ynghylch taliadau

Ffoniwch CThEM am ymholiadau cyffredinol ynghylch taliadau treth.

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Telephone:
0300 200 1900

Opening times:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8:30am i 5pm

Ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth drwy’r canlynol:

Llinell Gymorth Rheolaeth Dyledion

Ffoniwch CThEM am help os na allwch dalu eich bil treth ar amser.

Telephone:
0300 200 3860

Opening times:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8:30am i 5pm

Ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth drwy’r canlynol:

Archebu slipiau talu TAW

Ffoniwch CThEM er mwyn archebu slipiau talu TAW. Bydd angen eich rhif cofrestru TAW ac enw’ch cwmni arnoch.

Gall gymryd 4 i 6 wythnos i’r slipiau talu cael eu hargraffu a’u hanfon atoch. Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dull arall o dalu os yw eich dyddiad cau cyn iddynt gyrraedd.

Telephone:
0300 200 3705

Opening times:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8:30am i 5pm

Ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc.

Gallwch hefyd gael gwybodaeth drwy’r canlynol:

Find out about call charges