1. Mewngofnodi i wasanaethau ar-lein CThEM

Unwaith rydych wedi cofrestru, gallwch fewngofnodi i wasanaethau ar-lein CThEM ar gyfer pethau megis Hunanasesiad, Treth Gorfforaeth, TWE ar gyfer cyflogwyr a TAW.


Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Gwasanaethau gyda ffordd wahanol o fewngofnodi

Rydych yn mewngofnodi mewn ffordd wahanol ar gyfer:

Gwasanaethau y gallwch eu defnyddio gyda’ch cyfrif ar-lein CThEM

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein i fewngofnodi ar gyfer:

 • Cadw Alcohol a Thybaco mewn Warws
 • Elusennau Ar-lein
 • Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS)
 • Treth Gorfforaeth
 • Rhestr Gwerthiannau yn y GE (ECSL)
 • Cyfryngwyr Cyflogaeth
 • System Symudiadau a Rheolaeth Ecseis (EMCS)
 • Deddf Cydymffurfio Treth Cyfrif Tramor (FATCA)
 • Gwasanaeth Treth Hapchwarae
 • System Rheoli Mewnforion (ICS)
 • Toll Peiriannau Hapchwarae
 • System Gludo Gyfrifiadurol Newydd (NCTS)
 • Hysbysiad o Gerbydau’n Cyrraedd (NOVA)
 • TWE ar gyfer cyflogwyr
 • Cynlluniau Pensiwn Ar-lein
 • Cynllun Pensiwn Tramor Cydnabyddedig Cymwys (CPTCC)
 • Rhestr Gwerthiannau Tâl Gwrthdro (RCSL)
 • Hunanasesiad
 • Gweithle sy’n cael ei Rannu
 • Trethi Stamp
 • TAW
 • Ad-daliadau TAW yr UE
 • Gwasanaeth Un Cam ar gyfer TAW (GUC)