Gwasanaethau CThEM: mewngofnodi neu gofrestru

Neidio i gynnwys y canllaw

Mewngofnodi i wasanaethau ar-lein CThEM

Ar ôl i chi gofrestru, gallwch fewngofnodi ar gyfer pethau fel eich Cyfrif Treth Personol, Hunanasesiad, Treth Gorfforaeth, TWE i gyflogwyr a TAW.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Mewngofnodi

Gwasanaethau gyda manylion mewngofnodi gwahanol

Mae yna ffordd wahanol i fewngofnodi ar gyfer:

Gwasanaethau y gallwch eu defnyddio gyda’ch cyfrif CThEM ar-lein

Defnyddiwch eich cyfrif Cyllid a Thollau EM (CThEM) ar-lein i fewngofnodi ar gyfer:

 • Toll Teithwyr Awyr ar gyfer gweithredwyr awyrennau
 • Warysu Alcohol a Thybaco
 • Cynllun Cofrestru Cyfanwerthwyr Alcohol
 • Treth Flynyddol ar Anheddau wedi’u Hamgáu
 • Cyfnewid Gwybodaeth yn Awtomatig (AEOI)
 • Elusennau Ar-lein
 • Cynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS)
 • Treth Gorfforaeth
 • Rhestr Gwerthiannau yn y GE (ECSL)
 • Cyfryngwyr Cyflogaeth
 • System Symudiadau a Rheolaeth Ecséis (EMCS)
 • Gwasanaeth Treth Hapchwarae
 • Rheoli Cynlluniau Pensiwn
 • Rhodd Cymorth
 • System Rheoli Mewnforion (ICS)
 • Treth Dirlenwi
 • Toll Peiriannau Hapchwarae
 • Goruchwyliaeth Gwrth-wyngalchu Arian
 • System Gludo Gyfrifiadurol Newydd (NCTS)
 • Hysbysiad o Gerbydau’n Cyrraedd (NOVA)
 • TWE i gyflogwyr
 • Cynlluniau Pensiwn Ar-lein
 • Cyfrif Treth Personol
 • Gwasanaeth Ymholiadau Olew Ad-daledig
 • Gwasanaeth Uwchlwytho Datganiadau Olew Ad-daledig Ar-lein
 • Rhestr Gwerthiannau Tâl Gwrthdro (RCSL)
 • Hunanasesiad
 • Gweithle sy’n cael ei Rannu
 • Ardoll y diwydiant diodydd meddal
 • Trethi Stamp
 • Gwasanaeth Ymholiadau Olew ‘Tied’
 • TAW
 • Ad-daliadau TAW yr UE
 • Gwasanaeth Un Cam ar gyfer TAW (GUC TAW)