Llinell Gymorth y Gwasanaeth Gofal Plant

Phone

Ffoniwch CThEM os oes angen help arnoch i wneud cais ar gyfer Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth, 30 awr o ofal plant yn rhad ac am ddim neu i ddefnyddio’ch cyfrif gofal plant.

Telephone:
0300 123 8124

Opening times:

Dydd Llun i ddydd Gwener: 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 – 16:00
Dydd Sul a gwyliau banc: 10:00 – 16:00

Ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Find out about call charges