Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael ad-daliad treth os ydych wedi talu gormod o dreth. Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i weld sut i hawlio os gwnaethoch dalu gormod ar y canlynol:

  • cyflog o’ch swydd bresennol neu flaenorol
  • taliadau pensiwn
  • incwm o flwydd-dal bywyd neu flwydd-dal pensiwn
  • taliad diswyddo
  • Ffurflen Dreth Hunanasesiad
  • llog o gynilion neu Yswiriant Diogelu Taliadau (PPI)
  • incwm tramor
  • incwm y DU os ydych yn byw dramor
  • costau tanwydd neu ddillad gwaith ar gyfer eich swydd

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr