Ar ôl i’ch Treth Incwm gael ei chyfrifo, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gyfrifo faint a daloch o 6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020.

Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn cyfrifo Treth Incwm pawb rhwng mis Mehefin a mis Hydref.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Mae mewngofnodi hefyd yn mynd â chi i’ch cyfrif treth personol, lle cewch wasanaethau eraill gan CThEM.

Yr hyn y bydd ei angen arnoch

Gwnewch yn siŵr bod gennych:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich P60 neu slip cyflog diweddar

Gwneud mwy nag un taliad â cherdyn

Bydd CThEM yn cyfyngu ar sawl gwaith y gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd o fewn amser penodol i dalu’ch treth.

Nid oes terfyn penodol – mae’n dibynnu ar farn CThEM o’r hyn sy’n rhesymol ar sail safonau a chanllawiau y diwydiant cardiau talu.

Edrychwch am flynyddoedd eraill

Y flwyddyn dreth hon, mae ffordd wahanol o wirio’ch Treth Incwm ar gyfer y flwyddyn dreth bresennol.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019 a blynyddoedd cynharach, defnyddiwch y gwiriwr treth i gyfrifo faint y dylech fod wedi’i dalu.

Cael ad-daliad neu dalu’r dreth sydd arnoch

Mae hefyd yn bosibl y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gael ad-daliad treth neu dalu’r dreth sydd arnoch. Bydd angen llythyr cyfrifiad treth arnoch (‘P800’) sy’n nodi eich bod yn gallu gwneud hyn ar-lein.

Gallwch ond talu â cherdyn credyd os yw’n gysylltiedig â chyfrif banc busnes. Codir ffi.