Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth

2. Beth fyddwch yn ei gael

£122.30 yr wythnos yw’r Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth llawn. Mae ffyrdd y gallwch gynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth hyd at neu’n uwch na’r swm llawn.

Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ar eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gwneud cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth manwl.

Sut y caiff ei dalu

Mae’r diwrnod a delir eich pensiwn yn dibynnu ar eich rhif Yswiriant Gwladol.

2 ddigid olaf eich rhif Yswiriant Gwladol Diwrnod a delir eich Pensiwn y Wladwriaeth
00 i 19 Dydd Llun
20 i 39 Dydd Mawrth
40 i 59 Dydd Mercher
60 i 79 Dydd Iau
80 i 99 Dydd Gwener

Telir eich taliad cyntaf ar ddiwedd yr wythnos lawn gyntaf ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Ni fydd yn cynnwys yr amser rhwng cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth a’r diwrnod talu arferol os yw hynny’n llai nag wythnos.

Enghraifft

Cyrhaeddoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ddydd Llun 16 Rhagfyr, 2013 a bydd eich diwrnod talu cyntaf ar ddydd Gwener.

Yr wythnos lawn gyntaf sy’n dod i ben ar ddydd Gwener ar ôl y dydd Llun i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw dydd Sadwrn 21 Rhagfyr i ddydd Gwener 27 o Ragfyr.

Ni fyddwch yn cael eich talu rhwng 16 Rhagfyr ac 21 Rhagfyr gan fod hyn yn llai nag wythnos.

Fel arfer telir Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth bob 4 wythnos i mewn i gyfrif o’ch dewis. Telir ‘mewn ôl-ddyledion’, sy’n golygu y telir am y 4 wythnos ddiwethaf, ac nid ar gyfer y 4 wythnos sydd i ddod.

Mae rheolau gwahanol os ydych yn byw dramor.