Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth

Beth fyddwch yn ei gael

£125.95 yr wythnos yw’r Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth llawn. Mae ffyrdd y gallwch gynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth hyd at neu’n uwch na’r swm llawn.

Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ar eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gwneud cais am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth manwl.

Sut y caiff ei dalu

Mae’r diwrnod a delir eich pensiwn yn dibynnu ar eich rhif Yswiriant Gwladol.

2 ddigid olaf eich rhif Yswiriant Gwladol Diwrnod a delir eich Pensiwn y Wladwriaeth
00 i 19 Dydd Llun
20 i 39 Dydd Mawrth
40 i 59 Dydd Mercher
60 i 79 Dydd Iau
80 i 99 Dydd Gwener

Telir eich taliad cyntaf ar ddiwedd yr wythnos lawn gyntaf ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Ni fydd yn cynnwys yr amser rhwng cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth a’r diwrnod talu arferol os yw hynny’n llai nag wythnos.

Enghraifft

Cyrhaeddoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ddydd Llun 16 Rhagfyr, 2013 a bydd eich diwrnod talu cyntaf ar ddydd Gwener.

Yr wythnos lawn gyntaf sy’n dod i ben ar ddydd Gwener ar ôl y dydd Llun i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw dydd Sadwrn 21 Rhagfyr i ddydd Gwener 27 o Ragfyr.

Ni fyddwch yn cael eich talu rhwng 16 Rhagfyr ac 21 Rhagfyr gan fod hyn yn llai nag wythnos.

Fel arfer telir Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth bob 4 wythnos i mewn i gyfrif o’ch dewis. Telir ‘mewn ôl-ddyledion’, sy’n golygu y telir am y 4 wythnos ddiwethaf, ac nid ar gyfer y 4 wythnos sydd i ddod.

Mae rheolau gwahanol os ydych yn byw dramor.

Cynnydd Oedolyn Dibynnol

Mae Cynnydd Oedolyn Dibynnol yn daliad ar gyfer partner sy’n ddibynnol arnoch yn ariannol. Efallai eich bod yn cael hwn fel rhan o’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Bu i Gynnydd Oedolyn Dibynnol gau i geisiadau newydd yn 2010.

O 6 Ebrill 2020 bydd pob taliad presennol yn dod i ben. Os ydych yn cael Cynnydd Oedolyn Dibynnol nawr, byddwch yn parhau i’w gael tan hynny, cyn belled eich bod yn gymwys.

Pan fydd taliadau’n stopio efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am Gredyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn cael Cynnydd Oedolyn Dibynnol ar gyfer priod neu rywun arall sy’n byw gyda chi, bydd angen i chi ddweud am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.