Cyfarwyddyd

Newid strwythur eich elusen

Sut i newid cymdeithas anghorfforedig neu ymddiriedolaeth i fod yn gwmni elusennol neu SCE, a mathau eraill o newid.