Naša misija

Britanska ambasada u Srbiji je usmerena ka ostvarivanju neophodnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi koje će stvoriti uslove za postizanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Sa Srbijom sarađujemo na ostvarivanju reformi u različitim oblastima uključujući vladavinu prava, regionalnu saradnju, ljudska prava, ekonomiju i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovaj reformski proces je važan za Srbiju, ali i za Veliku Britaniju.

Organizacije

Britanska ambasada Beograd

Britanska ambasada u Beogradu radi na jačanju bilateralnih odnosa između Velike Britanije i Srbije. Sarađujemo na velikom broju tema, uključujuči proces pristupanja EU i političke reforme, sprečavanje konflikata, saradnju u oblasti odbrane, trgovinu i investicije, kao i borbu protiv organizovanog kriminala.

Pogledajte pun profil i sve kontakt detalje

British Embassy Belgrade

Resavska 46
Belgrade
11000
Srbija

Please note that visa enquires to this mailbox will not be processed. If you have a visa enquiry or questions about the documents needed to enter the UK, please see the visa information above.

Consular email address: Belgrade.consular@fco.gov.uk
(Not for visa and passport matters)

Access and opening times

Department for International Trade Serbia

Department for International Trade (DIT) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

Pogledajte pun profil i sve kontakt detalje

Department for International Trade Serbia

Resavska 46
Belgrade
11000
Srbija

DFID Serbia

The DFID Serbia office is now closed.

Pogledajte pun profil i sve kontakt detalje