موقعیت های جهانی

هدف ما

هدف ما

سفارت بریتانیا نماینده دولت متحده پادشاهی بریتانیا در تهران است. وظیفه ما تحکیم روابط ایران و بریتانیا از طریق همکاری نزدیک با مقامات ایرانی بر سر مسایل بین المللی و تعمیق درک خود از ایران و مردم این کشور است. ما در موضوعات و مسایل مختلفی علایق و منافع مشترک داریم، از جمله در برقراری ثبات در منطقه و اجرای توافق هسته ای؛ اما معتقدیم که گفتگو درباره مسایل مورد اختلاف نیز به همان پایه از اهمیت برخوردار است.

جامعه بزرگی از ایرانیان در بریتانیا زندگی میکند و ایران همچنان مورد توجه ویژه بسیاری در بریتانیاست، از جمله اساتید دانشگاه ها، هنرمندان، و شهروندان عادی. ما امیدواریم که در آینده این روابط گسترش یافته و ثمربخش باشند. در حال حاضر خدمات مرتبط با صدور انواع روادید در مرکز تقاضای روادید و مهاجرت بریتانیا در تهران ارایه می‌گردد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

https://www.gov.uk/government/publications/iran-apply-for-a-uk-visa

سازمان ها

سفارت بریتانیا در تهران

سفارت بریتانیا نماینده دولت متحده پادشاهی بریتانیا در تهران است.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

British Embassy in Tehran

198 Ferdowsi Avenue
Tehran
11316-91144
Iran

If you require routine consular assistance in Iran you should contact +98 ( 0)21 6405 2000 Sunday - Thursday (inclusive) 07.30 - 14.30. If you need to visit the British embassy for a consular issue you will need to make an appointment in advance using the above contact number.

In an emergency, including if you need an emergency travel document (ETD), you should contact the Foreign and Commonwealth Office on +44 20 7008 1500 (24 hours).

UK Trade & Investment Iran

UK Trade & Investment (UKTI) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

UK Trade & Investment Iran

UK Trade & Investment
British Embassy in Tehran
198 Ferdowsi Avenue
Tehran
11316-91144

Iran