موقعیت های جهانی

بریتانیا در ایران

هدف ما

سفارت بریتانیا نماینده دولت متحده پادشاهی بریتانیا در تهران است. وظیفه ما تحکیم روابط ایران و بریتانیا از طریق همکاری نزدیک با مقامات ایرانی بر سر مسایل بین المللی و تعمیق درک خود از ایران و مردم این کشور است. ما در موضوعات و مسایل مختلفی علایق و منافع مشترک داریم، از جمله در برقراری ثبات در منطقه و اجرای توافق هسته ای؛ اما معتقدیم که گفتگو درباره مسایل مورد اختلاف نیز به همان پایه از اهمیت برخوردار است.

جامعه بزرگی از ایرانیان در بریتانیا زندگی میکند و ایران همچنان مورد توجه ویژه بسیاری در بریتانیاست، از جمله اساتید دانشگاه ها، هنرمندان، و شهروندان عادی. ما امیدواریم که در آینده این روابط گسترش یافته و ثمربخش باشند. در حال حاضر اما ایرانیان همچنان باید برای اخذ روادید بریتانیا از طریق ابوظبی و یا استانبول اقدام کنند. ما در آینده با افزایش ظرفیت و توان سفارت، برای یافتن راهی به منظور ارتقا خدمات روادید در تهران تلاش خواهیم کرد.

سازمان ها

سفارت بریتانیا در تهران

سفارت بریتانیا نماینده دولت متحده پادشاهی بریتانیا در تهران است.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

The British Embassy in Tehran

198 Ferdowsi Avenue
Tehran
11316-91144
ایران

If you need routine consular assistance in Iran you should contact the Foreign and Commonwealth Office on +44 20 7008 1500. In an emergency, you should contact any EU Embassy in Tehran including the Swedish Embassy.

UK Trade & Investment Iran

UK Trade & Investment (UKTI) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

UK Trade & Investment Iran

UK Trade & Investment
British Embassy in Tehran
198 Ferdowsi Avenue
Tehran
11316-91144

ایران