موقعیت های جهانی

بریتانیا برای ایرانیان

هدف ما

ایران به دنبال توانمندی در تسلیحات هسته ای است. ایران مسلح به سلاح هسته ای منجر به رقابت تسلیحات هسته ای و درگیری بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. جامعه بین المللی در پاسخ خود متحد است - ما به دنبال راه حلی صلح آمیز از طریق مذاکرات هستیم و تا دسترسی به این هدف بر ایران فشار خواهیم آورد.

سازمان ها

سفارت بریتانیا در تهران

سفارت بریتانیا در تهران کماکان تعطیل است.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

The British Embassy Tehran remains closed.

If you need routine consular assistance in Iran you should contact the Foreign and Commonwealth Office on +44 20 7008 1500. In an emergency, you should contact any EU Embassy in Tehran including the Swedish Embassy.