Hawlio Budd-dal Plant

Trosolwg

Cewch Fudd-dal Plant os ydych yn gyfrifol am un neu fwy o blant o dan 16 oed (neu o dan 20oed, os yw’n parhau ag addysg neu hyfforddiant cymeradwy). Nid oes terfyn ar nifer y plant y gallwch hawlio ar eu cyfer.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dim ond un person all gael Budd-dal Plant ar gyfer plentyn.

Rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newid mewn amgylchiadau i’r Swyddfa Budd-dal Plant.

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu tâl treth os yw’ch incwm unigol chi (neu’ch partner) dros £50,000.

Gallwch ddewis peidio â chael taliadau Budd-dal Plant, ond dylech lenwi’r ffurflen hawlio o hyd oherwydd: