Sut mae’n gweithio

Cewch Fudd-dal Plant os ydych yn gyfrifol am fagu plentyn sydd:

Dim ond un person all gael Budd-dal Plant ar gyfer plentyn.

Caiff ei dalu bob 4 wythnos a does dim terfyn ar nifer y plant y gallwch hawlio ar eu cyfer.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Drwy hawlio Budd-dal Plant:

Gallwch ddewis peidio â chael taliadau Budd-dal Plant, ond dylech lenwi’r ffurflen hawlio Budd-dal Plant o hyd a’i chyflwyno.

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £50,000

Efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu ychydig o’ch Budd-dal Plant mewn treth os yw’ch incwm unigol chi (neu’ch partner) dros £50,000.

Os yw’ch amgylchiadau’n newid

Mae’n rhaid i chi roi gwybod am unrhyw newid mewn amgylchiadau i’r Swyddfa Budd-dal Plant.