Newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi gysylltu â’r llinell ymholiadau PIP os:

  • yw eich manylion personol yn newid, er enghraifft eich enw, cyfeiriad neu feddyg
  • yw’r cymorth sydd ei angen arnoch neu eich cyflwr yn newid
  • byddwch yn mynd i mewn i’r ysbyty neu gartref gofal
  • byddwch yn mynd dramor neu’n cael eich carcharu neu ddal yn y ddalfa

Gallech gael eich erlyn neu’n gorfod talu cost ariannol os ydych yn rhoi gwybodaeth anghywir neu beidio â rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau.

Llinell ymholiadau PIP
Ffôn: 0800 121 4433
Ffôn testun: 0800 121 4493
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 121 4433
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gwasanaeth cyfnewid fideo

I ddefnyddio hwn rhaid i chi:

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm.