Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

Neidio i gynnwys y canllaw

Trosolwg

Mae Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn cael ei ddisodli gan Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) ar gyfer pobl anabl.

Dim ond os ydych o dan 16 oed y gallwch wneud cais am DLA. Gallwch wneud cais am:

Os ydych eisoes yn cael DLA, efallai y bydd eich hawl yn dod i ben. Fe gewch lythyr yn dweud wrthych pryd y bydd hyn yn digwydd a sut y gallwch wneud cais am PIP.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).