Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

Trosolwg

Mae Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) yn cymryd lle Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ar gyfer pobl anabl oedran 16 i 64.

Ni allwch bellach wneud cais am Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) os ydych yn 16 neu drosodd. Efallai y byddwch yn gallu cael PIP yn ei le.

Gallwch barhau i wneud cais am Lwfans Byw i’r Anabl os ydych o dan 16 oed.

Os ydych yn cael DLA yn barod, efallai bydd eich cais yn dod i ben. Byddwch yn cael llythyr yn dweud wrthych pryd bydd hyn yn digwydd a sut y gallwch wneud cais am PIP.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).