Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

2. Cyfraddau DLA

Mae’r gyfradd a gewch wedi ei gwneud o 2 elfen (rhan). Mae faint a gewch yn dibynnu ar sut y mae eich anabledd neu gyflwr iechyd yn effeithio arnoch.

Elfen gofal

Elfen gofal Cyfradd wythnosol Lefel yr help sydd ei angen arnoch
Is £22 Help am rywfaint o’r diwrnod neu gyda pharatoi prydau wedi’u coginio
Canolig £55.65 Angen help yn aml neu oruchwyliaeth cyson yn ystod y dydd, goruchwyliaeth yn y nos neu rywun i’ch helpu tra ar ddialysis
Uwch £83.10 Angen help yn aml neu oruchwyliaeth gyson yn ystod y dydd a’r nos, neu rydych yn derfynol wael

Elfen symudedd

Elfen symudedd Cyfradd wythnosol Lefel yr help sydd ei angen arnoch
Is £22 Arweiniad neu oruchwyliaeth tu allan
Uwch £58 Mae gennych unrhyw anhawster cerdded arall sy’n fwy difrifol

Sut y cewch eich talu

Fel arfer, telir DLA bob 4 wythnos.

Mae holl fudd-daliadau, pensiynau a lwfansau yn cael eu talu i mewn i gyfrif, eich cyfrif banc er enghraifft.

Help ychwanegol

Efallai gallech gael budd-daliadau neu gredydau treth ychwanegol os ydych yn cael Lwfans Byw i’r Anabl – gwiriwch gyda’r Canolfan Gwasanaeth Anabledd neu’r swyddfa sy’n delio â’ch budd-dal.