Cyfarwyddyd

Cael at wasanaethau a oedd arfer bod ar wefan Porth y Llywodraeth

Sut i gael at wasanaethau adrannau, asiantaethau a chyrff cyhoeddus a oedd arfer bod ar wefan Porth y Llywodraeth.

Gallwch ddefnyddio’ch Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’ch cyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth o hyd i gael at rai gwasanaethau.

Gwasanaethau’r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA)

Cyrchu Gwasanaethau Ar-lein DAERA.

Gwasanaethau Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Gwasanaethau’r Adran Seilwaith (Gogledd Iwerddon)

Cyrchu Porth Cynllunio Gogledd Iwerddon.

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cyrchu gwasanaethau ar-lein y DVLA.

Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)

Crychu er mwyn:

Gwasanaethau CThEM

Cyrchu holl wasanaethau ar-lein CThEM.

Gwasanaethau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder

Cyrchu’r gwasanaeth Hawlio Arian Ar-lein.

Gwasanaethau’r GIG

Cyrchu’r Gwasanaeth Datganiad o’r Holl Fuddion (TRS).

Gwasanaethau Llywodraeth Cymru

Cyrchu gwasanaeth Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Cyrchu’r gwasanaeth Taliadau Gwledig Cymru.

Published 11 Medi 2018
Last updated 14 Ionawr 2019 + show all updates
  1. Some Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) services have moved to a replacement system.
  2. Some Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) services have moved to replacement systems.
  3. Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) services have been added to the list of services that have moved.
  4. The Total Reward Statement service and the Rural Payments Wales service have moved to a replacement system.
  5. The Money Claims Online service has moved to a replacement system.
  6. Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs Online Services have moved to a replacement system.
  7. The Northern Ireland Planning Portal and Welsh European Funding Office service have moved to replacement systems.
  8. Welsh translation added to the page.
  9. Added translation
  10. First published.