Beszédek

Az EU Referendum eredménye: David Cameron miniszterelnök nyilatkozata, 2016 június 24.

David Cameron miniszterelnök a brit EU-tagságról szóló népszavazás eredményéről nyilatkozott a Downing Streeten.

PM

Az ország egy óriási demokratikus gyakorlatban vett részt, talán történelmünk során a legnagyobban. Több, mint 33 millió ember - Angliában, Skóciában, Walesben, Észak-Írországban és Gibraltáron - nyilvánított véleményt.

Büszkének kell lennünk arra, hogy országunkban ilyen nagy horderejű kérdések esetében a népre bízzuk a döntést.

Mi nemcsak parlamentáris demokráciával büszkélkedhetünk, hanem vannak olyan helyzetek, amikor helyes az embereket magukat is megkérdeznünk olyan kérdésről, mint a kormányzás módja. És ez az, amit most is tettünk.

A brit nép úgy döntött, hogy lépjünk ki az Európai Unióból, és az akaratukat tiszteletben kell tartani.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az álláspontomat képviselve vett részt a kampányban, különösen azoknak, akik félretették a pártállásbeli különbségeket és amellett érveltek, amit a nemzet érdekének véltek.

És hadd gratuláljak mindenkinek, aki a kilépés párti kampányban vett részt, amiért lelkesen és szenvedélyesen álltak ki az ügyük mellett.

A brit nép akarata olyan előírás amit végre kell hajtani. Ez nem volt egy könnyű döntés, már csak azért sem, mert oly sok dolog hangzott el oly sok különböző szervezettől ennek a döntésnek a fontosságáról.

Tehát nem lehet kétségünk az eredményt illetően.

A világban mindenhol figyelemmel kísérték, hogy az Egyesült Királyság milyen döntést hoz. Szeretném biztosítani ezeket a piacokat és befektetőket, hogy a brit gazdaság alapjai szilárdak.

És szeretném megnyugtatni azokat a brit állampolgárokat, akik más európai országban élnek, és azon európai állampolgárokat, akik itt élnek, hogy nem lesz azonnali változás a körülményeikkel kapcsolatban. Nem lesz azonnali változás az utazási lehetőségekkel, a termékek szabad mozgásával vagy a szolgáltatások eladásával kapcsolatban.

Most fel kell készülnünk az Európai Unióval történő tárgyalásra. Ebbe teljes mértékig be kell vonnunk a skót, walesi és észak-ír kormányokat, hogy biztosítsuk, hogy az Egyesült Királyság minden részének érdeke képviselve legyen.

De mindenek felett, ehhez egy erős, elhivatott és elkötelezett vezetésre lesz szükség.

Nagy büszkeséggel és megtiszteltetéssel tölt el, hogy hat éven keresztül miniszterelnöke lehettem ennek az országnak.

Úgy gondolom, hogy óriási lépéseket tettünk: több embernek van munkája, mint történelmünk során valaha; megreformáltuk az ellátórendszert és az oktatást; felépült egy nagyobb és erősebb társadalom; megtartottuk a világ legszegényebbjeinek tett ígéretünket és lehetővé tettük, hogy azok, akik szeretik egymást, megházasodjanak nemtől függetlenül.

De ami a legfontosabb, helyreállítottuk az Egyesült Királyság gazdasági erejét, és rendkívül hálás vagyok mindenkinek, aki segített ennek a megvalósításában.

Mindig is úgy gondoltam, hogy a nagy döntésekkel szembe kell néznünk és nem szabad kibújnunk alóluk.

Ezért is alakítottuk meg az első koalíciós kormányt hetven év után, hogy a szakadék széléről visszarántsuk gazdaságunkat. Ezért is tartottunk igazságos, a törvényeknek megfelelő és döntő erejű népszavazást Skóciában. És ezért tettem ígéretet, hogy újratárgyaljuk az Egyesült Királyság szerepét az Európai Unióban és népszavazást tartunk tagságunkról. És ezeket meg is tettük.

Ebben a kampányban az egyetlen módon küzdöttem, ahogy tudok: nyíltan és szenvedélyesen kimondtam, mit gondolok és mit érzek – ésszel, szívvel és lélekkel.

És mindent beleadtam.

Meggyőződésem volt, hogy az Egyesült Királyság erősebb, biztonságosabb és jobb helyzetben van az Európai Unió tagjaként, és világossá tettem, hogy a népszavazás erről, és csakis erről szól, nem pedig valamely politikus jövőjéről, beleértve a sajátomat.

De a brit nép egyértelműen úgy döntött, hogy más utat választ, ezért úgy gondolom, hogy az országnak új vezetésre van szüksége, hogy ebbe az irányba vezesse őket.

Miniszterelnökként minden tőlem telhetőt megteszek, hogy irányba tartsam a hajót a következő hetekben és hónapokban, de nem gondolom, hogy én lennék a megfelelő ember arra, hogy elkormányozzam országunkat a következő kikötőig.

Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, de úgy hiszem, hogy a nemzeti érdek azt kívánja, hogy legyen egy stabilitást hozó időszak, amit új vezetésnek kell követnie.

A mai napon még nincs szükség pontos menetrendre, de úgy gondolom, hogy a Konzervatív Párt októberi kongresszusának kezdetére már új miniszterelnök kell az ország élére.

A stabilitás megőrzése nagyon fontos lesz, és miniszterelnökként a kormányommal együtt folytatom a munkát a következő három hónapban. A kormány jövő hétfőn ülésezik.

A Bank of England elnöke hamarosan nyilatkozni fog arról, hogy a Bank és a Pénzügyminisztérium milyen lépéseket tesz a piacok megnyugtatása érdekében. Egyben folytatni fogjuk azt a fontos törvényhozási munkát, amit a Királynő Beszédében vázolt fel kormányunk. És ma reggel beszéltem is Őfelségével, hogy tájékoztassam a következő lépésekről.

Az Európai Unióval történő tárgyalások már egy új miniszterelnök alatt kell, hogy kezdetüket vegyék. Úgy tartom helyénvalónak, hogy az új miniszterelnök hozza meg a döntést arról, hogy mikor kezdeményezi az ötvenedik cikkely alkalmazását, hogy hivatalosan is megkezdődjön az EU-ból való kilépés folyamata.

Részt veszek az Európai Tanács jövő heti ülésén, hogy elmagyarázzam a brit nép és saját döntésemet.

A brit nép döntött. Ezt nemcsak tiszteletben kell tartani, de mindannyiunknak segítenünk is kell a döntés végrehajtásában.

Az Egyesült Királyság egy különleges ország.

Oly sok nagyszerű előnnyel büszkélkedhetünk.

Parlamentáris demokrácia vagyunk, ahol békés vitákkal keresünk megoldást a jövőnket illetően. Nagyszerű kereskedő nemzet vagyunk, melynek tudományos munkáját, művészetét, mérnöki teljesítményét és kreativitását elismeri az egész világ.

És bár nem vagyunk tökéletesek, úgy gondolom, hogy példaként szolgálhatunk az etnikailag és vallásilag is sokszínű demokráciára, ahol az emberek tehetségük szerint a lehető legtöbbet érhetik el.

Bár én nem javasoltam az Európai Unióból való kilépést, én vagyok az első, aki kiáll hihetetlen erősségeink mellett. Ahogy mondtam már korábban is, az Egyesült Királyság az Európai Unión kívül is boldogulni fog és ennek megtaláljuk a módját.

Most, hogy megszületett a döntés a kilépésről, mindent megteszek, hogy ebben segítsek.

Szeretem ezt az országot, és megtiszteltetés, hogy szolgálhattam.

És minden tőlem telhetőt megteszek a jövőben is, e nagyszerű ország boldogulásáért.

Published 24 június 2016
Last updated 28 június 2016 + show all updates
  1. Added translation
  2. Added translation
  3. Added translation
  4. Added translation
  5. Added translation
  6. Added translation
  7. First published.