Ffurflen

Hunanasesiad: Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad a chael ffurflen dreth (SA1)

Defnyddiwch y ffurflen SA1 os oes rhaid i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad am reswm heblaw am hunangyflogaeth.