Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

Y diweddaraf gan Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a’r economi.

Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn un o asiantaethau gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ac mae hefyd yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban.

APHA is an executive agency, sponsored by the Department for Environment, Food & Rural Affairs, the Welsh Government, a The Scottish Government.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein rheolwyr

Chief Executive
Director of Scientific Services
Veterinary Director
Finance Director
Interim Director of Service Delivery (Jobshare)
Interim Director of Service Delivery (Jobshare)
Interim Director of Service Delivery (Jobshare)
Director of Science and Transformation
Director of Science Transformation

Cyswllt APHA

Manylion cyswllt ar gyfer Swyddfeydd APHA

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

ATI Enquiries Manager
Animal and Plant Health Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey, KT15 3NB
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Darganfod Am ein gwasanaethau.