Animal and Plant Health Agency

Gweithgaredd diweddaraf gan the Animal and Plant Health Agency

  1. Plant varieties: technical questionnaires
  2. Importing plants, fruit, vegetables or plant material to the UK
  3. Endangered species: imports and exports and commercial use

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

We work to safeguard animal and plant health for the benefit of people, the environment and the economy.

APHA is an executive agency, sponsored by the Department for Environment, Food & Rural Affairs, the Welsh GovernmentaThe Scottish Government.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein polisïau

Dogfennau

Ein rheolaeth

Chris Hadkiss
Chris Hadkiss
Chief Executive
Ian Hewett
Director of Service Delivery
Kath Webster
Director of Scientific Services
Andrew Soldan
Veterinary Director
Dave Webster
Finance Director
Simon Hall
Director for EU Exit and Trade

Cyswllt APHA

Contact details for APHA Offices

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information (FOI), Environmental Information Regulations (EIR) and Subject Access requests

ATI Enquiries Manager
Animal and Plant Health Agency
Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey, KT15 3NB
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

  1. Yn gweithio i APHA

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau