Trosolwg

Bydd angen i chi ad-dalu:

  • Benthyciadau Ffïoedd Dysgu
  • Benthyciadau Cynhaliaeth
  • Benthyciadau i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Ni fydd angen i chi ad-dalu cyllid arall i fyfyrwyr, er enghraifft grantiau a bwrsariaethau, oni bai bod gormod o arian wedi’i dalu i chi.

Bydd yn rhaid o hyd i chi ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr os byddwch yn gadael eich cwrs yn gynnar.

Mae pryd byddwch yn dechrau ad-dalu’ch benthyciad a faint rydych chi’n talu yn dibynnu ar pa gynllun ad-dalu rydych chi arno.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut mae ad-dalu

Bydd y modd y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad yn dibynnu ar b’un a ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Gallwch wneud ad-daliadau ychwanegol yn eich cyfrif ad-dalu ar-lein a gyda cherdyn, trosglwyddiad banc neu siec.

Cadwch eich slipiau cyflog a’ch ffurflen P60 ar gyfer eich cofnodion chi eich hun – bydd arnoch eu hangen os byddwch am gael ad-daliad.

Cofrestru

Cofrestrwch i’ch cyfrif ad-dalu benthyciad myfyrwyr os oes gennych un yn barod.

Ad-dalu yn ystod cyfnod y coronafeirws (COVID-19)

Darllenwch yr arweiniad ar ad-dalu’ch benthyciad myfyriwr i gael rhagor o wybodaeth am:

  • newidiadau yn eich incwm
  • ad-daliadau
  • llog ar falans eich benthyciad