Trosolwg

Bydd angen i chi ad-dalu:

  • Benthyciadau Ffïoedd Dysgu
  • Benthyciadau Cynhaliaeth
  • Benthyciadau i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Ni fydd angen i chi ad-dalu cyllid arall i fyfyrwyr, er enghraifft grantiau a bwrsariaethau, oni bai bod gormod o arian wedi’i dalu i chi.

Bydd yn rhaid o hyd i chi ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr os byddwch yn gadael eich cwrs yn gynnar.

Bydd yr adeg pan fyddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad a’r swm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar y cynllun ad-dalu yr ydych yn perthyn iddo.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut mae ad-dalu

Bydd y modd y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad yn dibynnu ar b’un a ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Yn ogystal, gallwch wneud ad-daliadau gwirfoddol.

Cadwch eich slipiau cyflog a’ch ffurflen P60 ar gyfer eich cofnodion chi eich hun – bydd arnoch eu hangen os byddwch am gael ad-daliad.