Rheoli balans eich benthyciad myfyrwyr

Mewngofnodwch i’ch cyfrif ad-dalu benthyciad myfyrwyr i:

 • wirio eich balans
 • gweld faint o’ch benthyciad yr ydych wedi’i ad-dalu
 • faint o log sydd wedi’i godi arno hyd yma
 • gwneud ad-daliad a wneir unwaith yn unig
 • threfnu ac addasu Debyd Uniongyrchol
 • gwirio pa gynllun ad-dalu yr ydych yn perthyn iddo
 • argraffu prawf o’ch cynllun ad-dalu os oes angen i chi ei ddangos i’ch cyflogwr
 • dweud wrth y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr os yw eich manylion cyswllt wedi newid
 • gweld llythyrau a negeseuon ebost y mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi’u hanfon atoch

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

At hynny, gallwch wneud ad-daliadau a wneir unwaith yn unig tuag at eich benthyciad myfyrwyr chi, neu fenthyciad rhywun arall, heb fewngofnodi.

Bydd angen defnyddio gwasanaeth arall i ddiweddaru manylion eich cyflogaeth, er enghraifft os byddwch yn gadael y DU am fwy na 3 mis.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

I fewngofnodi, bydd arnoch angen:

 • eich cyfeirnod cwsmer neu’ch cyfeiriad ebost
 • eich cyfrinair
 • eich ateb cyfrinachol, er enghraifft enw eich mam cyn priodi

Os nad ydych yn gwybod y manylion hyn, gallwch eu hailosod drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ebost a oedd gennych pan wnaethoch gais am eich benthyciad. Cysylltwch â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr os ydych wedi newid eich cyfeiriad ebost.