Yn eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu

Dim ond os yw’r ddau amod isod yn berthnasol y gallwch dalu ag arian parod neu siec yng nghangen eich banc:

  • rydych yn dal i gael datganiadau papur oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM)
  • mae gennych y slip talu a anfonwyd atoch gan CThEM

Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘Cyllid a Thollau EM yn unig’, wedi’i ddilyn gan eich cyfeirnod – hwn yw’ch UTR wedi’i ddilyn gan y llythyren ‘K’. Bydd hwn ar eich slip talu.

Bydd CThEM yn derbyn eich taliad ar y dyddiad pan wnewch y taliad, ac nid y dyddiad pan fydd yn cyrraedd ei gyfrif banc (cyn belled â’ch bod yn talu o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Os nad oes gennych slip talu

Bydd angen i chi dalu drwy gyfrwng dull arall yn lle. Er enghraifft: