Manylion banc ar gyfer bancio ar-lein neu dros y ffôn, CHAPS, Bacs

Gallwch drosglwyddo’r arian o’ch cyfrif banc drwy Daliad Cyflymach, CHAPS neu Bacs.

Bydd eich bil yn rhoi gwybod pa gyfrif i dalu i mewn iddo. Os nad oes gennych fil, neu os nad ydych yn siŵr, defnyddiwch HMRC Cumbernauld.

Manylion y cyfrif i’w defnyddio

Cod didoli Rhif y cyfrif Enw’r cyfrif
08 32 10 12001039 HMRC Cumbernauld
08 32 10 12001020 HMRC Shipley

Os yw’ch cyfrif tramor

Cod Adnabod Banc (BIC) Rhif y cyfrif (IBAN) Enw’r cyfrif
BARCGB22 GB62BARC20114770297690 HMRC Cumbernauld
BARCGB22 GB03BARC20114783977692 HMRC Shipley

Yr hyn sydd ei angen arnoch

Wrth dalu, bydd angen i chi ddefnyddio’ch cyfeirnod talu, sy’n 11 o gymeriadau. Dyma’ch UTR (Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr), sy’n 10 digid o hyd, wedi’i ddilyn gan y llythyren ‘K’.

Gallwch ddod o hyd iddo:

Gall eich taliad gael ei oedi os ydych yn defnyddio’r cyfeirnod anghywir.

Faint o amser y mae’n ei gymryd

Fel arfer, mae Taliadau Cyflymach (drwy fancio ar-lein neu dros y ffôn) yn cyrraedd Cyllid a Thollau EM (CThEM) ar yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf, gan gynnwys ar benwythnosau a gwyliau banc.

Fel arfer, mae taliadau CHAPS yn cyrraedd CThEM ar yr un diwrnod gwaith os ydych yn talu o fewn amseroedd prosesu’r banc.

Fel arfer, mae taliadau Bacs yn cymryd 3 diwrnod gwaith.

Gall taliadau o dramor gymryd mwy o amser – holwch eich banc.

Taliadau lluosog drwy gyfrwng CHAPS

Anfonwch ffurflen CHAPS ar-lein os hoffech wneud taliad CHAPS unigol i dalu mwy nag un bil Hunanasesiad gan ddefnyddio mwy nag un cyfeirnod talu.

Cyfeiriad bancio CThEM yw:

Barclays Bank PLC
1 Churchill Place
London
United Kingdom
E14 5HP