Gwirio bod eich taliad wedi cyrraedd

Ewch i’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM i wirio a yw’ch taliad wedi cyrraedd – dylai ddangos fel ei fod wedi’i dalu o fewn 3 i 6 diwrnod gwaith yn ddiweddarach.

Os ydych yn talu drwy’r post, gallwch gynnwys llythyr â’ch taliad er mwyn gofyn am dderbynneb oddi wrth CThEM.