Drwy siec yn y post

Gallwch anfon siec at Gyllid a Thollau EM (CThEM) yn y post.

CThEM / HMRC
Direct
BX5 5BD

Nid oes angen i chi gynnwys enw stryd, enw dinas neu flwch post gyda’r cyfeiriad hwn.

Os oes gennych amlen ateb sy’n dangos cyfeiriad gwahanol (CThEM, Bradford BD98 1YY), gallwch barhau i ddefnyddio’r amlen i bostio’ch siec.

Caniatewch 3 diwrnod gwaith i’r taliad gyrraedd CThEM.

Yr hyn i’w gynnwys

Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘Cyllid a Thollau EM yn unig’, wedi’i ddilyn gan eich UTR. Bydd hwn ar eich slip talu.

Dylech gynnwys y slip talu a anfonwyd atoch gan CThEM (os ydych yn dal i gael datganiadau papur). Peidiwch â phlygu’r slip talu na’r siec, na’u glynu at ei gilydd.

Os nad oes gennych slip talu

Gallwch argraffu slip i’w ddefnyddio i dalu drwy’r post. Ni allwch ddefnyddio hwn mewn banc na Swyddfa Bost.