Cynllun talu cyllidebol

Gallwch drefnu ‘cynllun talu cyllidebol’ i wneud taliadau rheolaidd ymlaen llaw.

Mae’r cynllun talu’n caniatáu i chi wneud y canlynol:

  • penderfynu faint i’w dalu bob wythnos neu bob mis
  • rhoi’r gorau i dalu am hyd at 6 mis

Trefnwch eich cynllun drwy ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM). Ewch i’r adran ar gyfer Debydau Uniongyrchol a dewis yr opsiwn talu cyllidebol wrth lenwi’r ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Os nad yw’r cyfanswm a dalwyd gennych yn ystod y flwyddyn yn talu’ch bil yn llawn, bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth erbyn y dyddiadau cau ar gyfer talu.