cherdyn debyd neu gerdyn credyd ar-lein

Gallwch dalu ar-lein.

Bydd ffi yn cael ei chodi os talwch â cherdyn credyd. Nid yw’r ffi’n ad-daladwy.

Nid yw Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn defnyddio BillPay erbyn hyn. Cewch eich cyfeirio at wasanaeth newydd i dalu’ch treth ar-lein.

Defnyddiwch eich UTR, sy’n 10 digid o hyd, wedi’i ddilyn gan y llythyren ‘K’ fel eich cyfeirnod talu. Bydd hwn naill ai:

Bydd CThEM yn derbyn eich taliad ar y dyddiad pan wnewch y taliad, nid y dyddiad y mae’n cyrraedd ei gyfrif banc – gan gynnwys ar benwythnosau a gwyliau banc.

Gwneud mwy nag un taliad â cherdyn

O 1 Ionawr 2016 ymlaen, bydd CThEM yn cyfyngu ar sawl gwaith y gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd o fewn amser penodol i dalu’ch bil treth.

Nid yw CThEM wedi gosod terfyn penodol – mae’n dibynnu ar ei farn o’r hyn sy’n rhesymol ar sail safonau a chanllawiau’r diwydiant cardiau talu.

Mae’r rheolau’n berthnasol i daliadau lluosog â cherdyn yn erbyn yr un dreth – gallwch wneud taliadau ychwanegol â cherdyn, cyn belled â’u bod ar gyfer trethi gwahanol (e.e. Treth Gorfforaeth a TWE y cyflogwr).

Os na allwch dalu’ch bil treth Hunanasesiad yn llawn â cherdyn, dylech ddefnyddio dull talu arall megis trosglwyddiad o’ch banc.