Newid y cyfeiriad ar eich trwydded yrru

Neidio i gynnwys y canllaw

Gwnewch gais ar-lein

Newid y cyfeiriad ar naill ai:

  • eich trwydded yrru lawn
  • eich trwydded yrru dros dro

Ni chodir tâl i newid eich cyfeiriad gyda’r DVLA.

Gallwch barhau i yrru tra’ch bod yn aros am eich trwydded newydd.

Os ydych yn dymuno newid eich enw ar yr un pryd, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post.

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gallwch gael dirwy i fyny at £1,000 os nad ydych yn rhoi gwybod i’r DVLA pan fydd eich cyfeiriad yn newid.

Mae arnoch angen:

Rhowch eich rhif trwydded yrru, rhif Yswiriant Gwladol a rhif pasbort os ydych yn eu gwybod.

Mae’n rhaid i chi hefyd newid y cyfeiriad ar eich llyfr log cerbyd a’r Debyd Uniongyrchol treth cerbyd (os ydych yn defnyddio’r modd hwn i dalu).

Os ydych yn dymuno newid eich llun ar yr un pryd

Mae’n rhaid bod eich trwydded yn ddilys am o leiaf 2 flynedd arall, neu bydd rhaid i chi ei hadnewyddu.

Gallwch naill ai:

  • ddewis i ddefnyddio’r un llun â’ch pasport
  • anfon llun math pasport - byddwch yn derbyn llythyr yn dweud wrthych sut i’w hanfon ar ôl i chi ddefnyddio’r gwasanaeth arlein

Y gost yw £14. Gallwch dalu drwy gerdyn credyd neu ddebyd MasterCard, Visa, Electron neu Delta. Nid oes ffi os ydych dros 70 neu os oes gennych drwydded cyfnod byr meddygol.

Os ydych yn symud dramor

Ni allwch gofrestru eich cyfeiriad newydd ar eich trwydded yrru Prydain Fawr. Cysylltwch â’r awdurdod trwyddedu gyrru yn eich gwlad breswyl newydd.

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwch yn cael ebost o’r DVLA yn cadarnhau ar ôl i chi wneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.