Newid y cyfeiriad ar naill ai:

 • eich trwydded yrru lawn
 • eich trwydded yrru dros dro

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ni chodir tâl i newid eich cyfeiriad gyda’r DVLA.

Gallwch barhau i yrru tra’ch bod yn aros am eich trwydded newydd.

Os ydych yn dymuno newid eich enw ar yr un pryd, bydd angen i chi wneud cais drwy’r post.

Dechrau nawr

Gallwch gael dirwy i fyny at £1,000 os nad ydych yn rhoi gwybod i’r DVLA pan fydd eich cyfeiriad yn newid.

Mae arnoch angen:

 • eich ID Porth y Llywodraeth – os nad oes gennych un, byddwch yn cael ID fel rhan o’ch cais
 • eich trwydded yrru
 • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr – mae proses gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon
 • rhoi eich cyfeiriadau lle rydych wedi byw yn y 3 mlynedd diwethaf
 • beidio â bod wedi eich gwahardd rhag gyrru

Rhowch eich rhif trwydded yrru, rhif Yswiriant Gwladol a rhif pasbort os ydych yn eu gwybod.

Mae’n rhaid i chi hefyd newid y cyfeiriad ar eich llyfr log cerbyd a’r Debyd Uniongyrchol treth cerbyd (os ydych yn defnyddio’r modd hwn i dalu).

Os ydych yn dymuno newid eich llun ar yr un pryd

Mae’n rhaid bod eich trwydded yn ddilys am o leiaf 2 flynedd arall, neu bydd rhaid i chi ei hadnewyddu.

Gallwch naill ai:

 • ddewis i ddefnyddio’r un llun â’ch pasport
 • anfon llun math pasport - byddwch yn derbyn llythyr yn dweud wrthych sut i’w hanfon ar ôl i chi ddefnyddio’r gwasanaeth arlein

Y gost yw £14. Gallwch dalu drwy gerdyn credyd neu ddebyd MasterCard, Visa, Electron, Maestro neu Delta. Nid oes ffi os ydych dros 70 neu os oes gennych drwydded cyfnod byr meddygol.

Os ydych yn symud dramor

Ni allwch gofrestru eich cyfeiriad newydd ar eich trwydded yrru Prydain Fawr. Cysylltwch â’r awdurdod trwyddedu gyrru yn eich gwlad breswyl newydd.

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwch yn cael ebost o’r DVLA yn cadarnhau ar ôl i chi wneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Dylai eich trwydded newydd gyrraedd o fewn un wythnos os ydych yn gwneud cais arlein. Cysylltwch â’r DVLA os nad yw wedi cyrraedd ar ôl 3 wythnos.

Gallwch hefyd newid eich cyfeiriad ar eich trwydded drwy’r post. Mae’r broses yn wahanol yn ddibynnol os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun neu bapur.

Trwydded yrru cerdyn-llun

Cwblhewch yr adran ‘newidiadau’ ar y llythyr D741W a ddaeth gyda’ch trwydded.

Wedyn anfonwch y drwydded yrru cerdyn-llun ynghyd â’r llythyr i’r DVLA.

DVLA
Abertawe
SA99 1BN

Os nad oes gennych eich D741W, archebwch ffurflen gais am drwydded i ddiweddaru eich cyfeiriad. Archebwch ffurflen D1W am geir neu feiciau modur neu D2 ar gyfer loriau a bysiau.

Os ydych am newid eich llun neu enw ar yr un pryd

Archebwch a llenwch ffurflen D1.

Os ydych yn newid eich llun bydd hefyd angen i chi anfon:

 • llun math-pasport diweddar
 • siec neu archeb bost am £17, yn daladwy i DVLA (nid oes ffi os ydych dros 70 neu os oes gennych drwydded cyfnod byr meddygol)

Trwydded yrru bapur

Anfonwch y canlynol i’r DVLA:

Beth sy’n digwydd nesaf

Dylai eich trwydded yrru newydd gyrraedd o fewn 3 wythnos. Cysylltwch â’r DVLA os nad yw wedi cyrraedd ar ôl hynny.