Mae angen i chi adnewyddu eich trwydded yrru lawn neu dros dro os ydych am ddiweddaru eich llun. Byddwch yn cael trwydded newydd.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Gallwch wneud cais arlein gyda’r DVLA os oes gennych basport DU dilys ac eisiau defnyddio eich llun pasbort.

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

Contents

Ni allwch wneud cais os yw’ch enw neu deitl wedi newid neu os oes gennych drwydded fws neu lori 5-mlynedd.

I adnewyddu arlein, bydd angen i chi:

  • gael pasbort DU dilys
  • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr – mae proses gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon
  • dalu £14 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta (nid oes ffi os ydych dros 70 neu gennych drwydded yrru cyfnod byr am resymau meddygol)
  • roi cyfeiriadau lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf
  • gael eich trwydded yrru (os nad oes gennych chi eich trwydded yrru mae’n rhaid i chi ddweud pam fel rhan o’ch cais)
  • gael eich rhif Yswiriant Gwladol os oes gennych un
  • beidio â bod wedi eich gwahardd rhag gyrru

Bydd y DVLA yn cael y llun a’r llofnod ar gyfer eich trwydded yrru newydd o’ch pasbort. Os nad yw hwn yn bosibl ni fyddwch yn gallu newid eich llun arlein.

Bydd y DVLA yn anfon ebost yn cadarnhau unwaith eich bod wedi gwneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun, mae’n rhaid i chi ei hadnewyddu bob 10 mlynedd – byddwch yn derbyn nodyn atgoffa cyn i’ch trwydded gyfredol ddod i ben.

Gwneud cais trwy’r post

Cwblhewch ffurflen D1W ‘Cais am drwydded yrru’. Gallwch ei chael o’r mwyafrif o Swyddfeydd Post. Bydd angen cynnwys:

  • llun math pasbort newydd sydd wedi’i gymryd o fewn y mis diwethaf (peidiwch lofnodi cefn y llun)
  • y cerdyn-llun a’r gwrthddalen bapur o’ch trwydded gyfredol (os ydych wedi colli un neu’r llall, ticiwch y blwch perthnasol ar y ffurflen D1W)
  • siec neu archeb bost am £17 yn daladwy i’r DVLA (nid oes ffi os ydych dros 70 neu gennych drwydded yrru cyfnod byr am resymau meddygol)

Anfonwch eich cais a’r ffi (os oes angen) i DVLA.

DVLA
Swansea
SA99 1DH

Os ydych wedi newid eich enw, bydd hefyd angen i chi gynnwys dogfennau adnabod.