Cyfnewid eich trwydded yrru bapur am drwydded cerdyn-llun

Mae’n rhaid i chi gael trwydded newydd os:

Os nad yw unrhyw un o’r rhain yn berthnasol ac mae’ch trwydded yrru bapur yn parhau’n ddilys, nid oes angen i chi ei chyfnewid am fersiwn cerdyn-llun.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Dechrau nawr

Cynnwys

Efallai y bydd rhaid i chi aros am fwy na 3 wythnos i dderbyn eich trwydded yrru llawn oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Bydd angen i chi:

 • gael eich trwydded yrru
 • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr
 • fodloni’r safon golwg cyfreithiol
 • beidio â bod wedi eich gwahardd rhag gyrru
 • dalu £20 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta
 • gael pasbort DU dilys neu math o brawf adnabod arall
 • gael eich rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn ei wybod)
 • roi cyfeiriadau lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf

Ni allwch wneud cais ar-lein os ydych chi wedi newid eich enw. Gwnewch gais trwy’r post gan ddefnyddio ffurflen D1W ar gyfer ceir a beiciau modur, neu ffurflen D2 ar gyfer lorïau a bysiau. Mae’r ddwy ffurflen ar gael yn y mwyafrif o Swyddfeydd Post.

Y llun ar eich trwydded yrru

Bydd y DVLA yn defnyddio’r llun ar eich pasbort digidol y DU.

Bydd angen i chi anfon llun drwy’r post os na all y DVLA ddefnyddio’ch llun pasbort digidol, neu os nad ydych am iddynt ei ddefnyddio. Ar ddiwedd eich cais bydd ffurflen yn cael ei hanfon i chi fel y gallwch ei dychwelyd gyda’ch llun.

Gyrru cyn i chi gael eich trwydded newydd

Gallwch yrru tra bod eich trwydded yn cael ei hadnewyddu os ydych yn bodloni’r holl amodau canlynol:

 • mae gennych gefnogaeth eich meddyg i barhau i yrru
 • mae gennych drwydded ddilys
 • yr ydych yn gyrru o dan amodau’r drwydded flaenorol yn unig
 • mae eich cais yn llai na blwydd oed
 • nid oedd eich trwydded flaenorol wedi cael ei diddymu na’i gwrthod am resymau meddygol
 • nid ydych wedi cael eich diarddel ar hyn o bryd
 • nid oeddech wedi eich diarddel fel troseddwr risg mawr ar neu ar ôl 1 Mehefin 2013

Darllen y canllaw ‘Ga i yrru tra mae fy nghais gan DVLA?’ am ragor o wybodaeth.

Bydd y DVLA yn anfon ebost yn cadarnhau unwaith eich bod wedi gwneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Gallwch hefyd wneud cais yn bersonol neu drwy’r post drwy gwblhau ffurflen D1W, sydd ar gael yn y mwyafrif o Swyddfeydd Post.

Bydd hefyd angen i chi gynnwys:

Anfonwch eich holl ddogfennau i:

DVLA
Abertawe
SA99 1BU

Gall gymryd mwy na 3 wythnos i chi dderbyn eich trwydded oherwydd coronafeirws (COVID-19).