Cael trwydded yrru dros dro neu lawn gyda’r DVLA os ydyw un chi ar goll, wedi’i dwyn, ei difetha neu ei dinistrio.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ni fydd angen gwrthddalen bapur eich trwydded yrru o 8 June 2015.

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

Contents

Dylech gysylltu â’r heddlu os yw’ch trwydded yrru wedi ei dwyn.

I adnewyddu eich trwydded bydd angen i chi:

  • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr (mae proses gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon)
  • beidio â bod wedi’ch gwahardd rhag gyrru am unrhyw reswm
  • dalu £20 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta
  • roi eich cyfeiriadau lle rydych wedi byw yn y 3 mlynedd diwethaf

Rhowch eich rhif trwydded yrru, rhif Yswiriant Gwladol a rhif pasbort os ydych yn eu gwybod.

Eich llun

Bydd y DVLA yn defnyddio copi electronig o’ch llun pasbort ar gyfer eich trwydded yrru cerdyn-llun os:

  • ydy eich trwydded cerdyn-llun yn dod i ben o fewn 2 flynedd
  • oes gennych basport y DU dilys

Bydd y DVLA yn rhoi gwybod i chi os nad oes llun electronig addas ar gael. Byddant yn anfon ffurflen fel y gallwch roi llun newydd iddynt.

Gallwch sicrhau bod y llun ar eich trwydded yn cael ei ddiweddaru drwy ddefnyddio’r gwasanaeth adnewyddu trwydded yrru llun.

Beth i’w wneud os ydych yn dod o hyd i’ch hen drwydded yn ddiweddarach

Mae’n rhaid i chi ddychwelyd eich hen drwydded i’r DVLA yn esbonio beth sydd wedi digwydd os ydych yn dod o hyd iddi ar ôl gwneud cais neu’n derbyn un newydd.

Anfonwch eich hen drwydded yrru i:

DVLA
Abertawe
SA99 1AB

Eich cyfeiriad ebost

Bydd y DVLA yn anfon ebost yn cadarnhau unwaith eich bod wedi gwneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun

Gwneud cais dros y ffôn

Gallwch gysylltu â’r DVLA i wneud cais dros y ffôn os yw’ch manylion i gyd yr un peth.

Ni allwch wneud cais dros y ffôn os yw’ch trwydded wedi’i difetha, neu os yw’n dod i ben mewn llai na 56 diwrnod (90 diwrnod os yw’n dod i ben am reswm meddygol).

Gwneud cais drwy’r post

Ar gyfer trwydded gar neu feic modur, llenwch ffurflen D1W ‘Cais am drwydded yrru’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA neu’r rhan fwyaf o’r Swyddfeydd Post.

Ar gyfer trwydded yrru lori neu fws, llenwch ffurflen D2 ‘Cais am drwydded yrru lori/bws’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA.

Bydd angen i chi wedyn anfon eich cais i’r cyfeiriad ar y ffurflen ynghyd â’r ffi gywir (a ddangosir hefyd ar y ffurflen).

Os yw’ch enw wedi newid bydd hefyd angen i chi anfon dogfennau gwreiddiol yn cadarnhau hyn.

Os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun

Gallwch wneud cais drwy’r post os oes gennych drwydded yrru bapur.

Ar gyfer trwydded gar neu feic modur, llenwch ffurflen D1W ‘Cais am drwydded yrru’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA neu’r rhan fwyaf o’r Swyddfeydd Post.

Ar gyfer trwydded yrru lori neu fws, llenwch ffurflen D2 ‘Cais am drwydded yrru lori/bws’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA.

Bydd angen i chi wedyn:

Gall ceisiadau drwy’r post gymryd i fyny at 3 wythnos.