Cael eich trwydded yrru dros dro gyntaf ar gyfer moped, beic modur neu gar arlein o’r DVLA.

Mae’r gwasanaeth ar-lein ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Gwneud cais gan ddefnyddio eich ID Porth y Llywodraeth. Os nad oes gennych un neu angen ail-gofrestru, byddwch yn derbyn dynodiad fel rhan o’ch cais.

Os oes eisoes gennych drwydded yrru dros dro, nid oes angen i chi wneud cais arall i yrru car.

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

I gael eich trwydded yrru arlein dros dro gyntaf ar gyfer moped, beic modur neu gar mae angen i chi:

  • bod o leiaf 15 mlynedd a 9 mis oed
  • allu ddarllen rhif cofrestru cerbyd o 20 metr i ffwrdd
  • ddarparu dogfen adnabod oni bai bod gennych pasbort biometrig DU
  • roi cyfeiriadau am lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf
  • dalu £34 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron, Maestro neu Delta
  • gael eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych yn ei wybod

Dylai eich trwydded gyrraedd o fewn un wythnos os ydych yn gwneud cais arlein.

Pryd y gallwch wneud cais

Gallwch wneud cais am drwydded yrru dros dro pan ydych yn 15 mlynedd a 9 mis oed.

Cerbydau y gallwch yrru gyda thrwydded dros dro

Pan fydd eich trwydded yrru dros dro gennych, gallwch:

Bydd eich trwydded yn dweud pryd allwch ddechrau yrru cerbydau gwahanol. Darllen mwy ynghylch yr oedran y gallwch ddechrau yrru cerbydau gwahanol.

Gallwch yrru gar pan ydych yn 16 os ydych yn derbyn neu wedi gwneud cais am, y gyfradd uwch o’r elfen symudedd o’r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Byddwch yn cael ebost o’r DVLA yn cadarnhau ar ôl i chi wneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Gallwch wneud cais drwy’r post drwy lenwi ffurflen gais D1W sydd ar gael:

Mae ceisiadau drwy’r post yn cymryd i fyny at 3 wythnos.

Mae’n rhaid i chi gynnwys:

Mae’n rhaid i chi anfon dogfennau gwreiddiol – ni allwch ddefnyddio gwasanaeth ardystio dogfennau Swyddfa’r Post.

Anfonwch eich cais wedi’i chwblhau a’r taliad i:

  • DVLA, Abertawe, SA99 1AD – os yw’ch holl ddogfennau o’r DU
  • DVLA, Abertawe, SA99 1AF – os yw unrhyw rhai o’ch dogfennau o du allan i’r DU