Cael eich trwydded yrru dros dro gyntaf ar gyfer moped, beic modur neu gar arlein o’r DVLA. I wneud cais mae’n rhaid i chi:

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os oes eisoes gennych drwydded yrru dros dro, nid oes angen i chi wneud cais arall i yrru car.

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi ddarparu:

  • dogfen wreiddiol oni bai bod gennych basport biometrig y DU dilys
  • cyfeiriadau lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf
  • eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych yn ei wybod
  • taliad o £34 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta

Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad wrth DVLA ar ôl i chi wneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Dylai eich trwydded gyrraedd o fewn un wythnos os ydych yn gwneud cais arlein.

Pryd y gallwch yrru gyda thrwydded dros dro

Mae gwahanol fathau o reolau yn ddibynnol ar eich oedran a’r math o gerbyd. Gwirio pa gerbydau y gallwch yrru a phryd cyn i chi ddechrau dysgu.

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch wneud cais drwy’r post. Llenwch ffurflen D1W sydd ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA a rhai canghennau Swyddfa’r Post.

Mae rhaid i chi hefyd gynnwys:

Mae’n rhaid i chi anfon dogfennau gwreiddiol - ni allwch ddefnyddio gwasanaeth ardystio dogfennau Swyddfa’r Post.

Anfonwch eich cais a’r taliad i:

  • DVLA, Abertawe, SA99 1AD - os yw’ch holl ddogfennau o’r DU
  • DVLA, Abertawe, SA99 1AF - os yw unrhyw rhai o’ch dogfennau o du allan i’r DU

Dylai eich trwydded dros dro gyrraedd o fewn 3 wythnos. Cysylltwch â’r DVLA os nad ydyw wedi cyrraedd erbyn hynny.