Gwneud cais am eich trwydded yrru dros dro gyntaf

Ar hyn o bryd ni allwch wneud cais am drwydded yrru dros dro newydd oherwydd Coronafeirws (COVID-19).

Gallwch barhau i wneud cais os ydych yn weithiwr hanfodol er enghraifft, meddyg, nyrs neu athro/athrawes.

Os ydych yn weithiwr hanfodol ac angen trwydded dros dro ar frys, cysylltwch â DVLA i wirio os ydych yn gymwys a sut i wneud cais.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am drwydded dros dro newydd, nid oes angen i chi gysylltu â DVLA. Mae’n bosibl y bydd eich cais yn cymryd hirach na’r arfer oherwydd y coronafeirws.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).