Gweld neu rannu eich gwybodaeth trwydded yrru

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • weld eich cofnod gyrru, er enghraifft y cerbydau y gallwch eu gyrru
  • gwirio eich pwyntiau cosb neu waharddiadau
  • creu ‘cod gwirio’ trwydded i rannu eich cofnod gyrru gyda rhywun, er enghraifft cwmni llogi car

Bydd y cod gwirio yn ddilys am 21 diwrnod.

Bydd arnoch angen:

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn dim ond os cyhoeddwyd eich trwydded yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.

Mae’n drosedd i gael gwybodaeth bersonol rhywun arall heb ei ganiatâd.

Gwneud cais trwy GOV.UK Verify

Gallwch ddefnyddio GOV.UK Verify i gael mynediad i’ch gwybodaeth trwydded yrru a chael cod gwirio trwydded.

Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, bydd yn cymryd tua 5 munud ichi ei sefydlu.

Gwneud cais dros y ffôn

0300 083 0013
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Gwneud cais trwy’r post

Gallwch naill ai anfon ffurflen gais neu lythyr gyda’r wybodaeth ganlynol i’r DVLA:

  • eich enw a chyfeiriad llawn
  • eich rhif trwydded yrru (neu eich dyddiad geni os nad ydych yn gwybod eich rhif gyrrwr)

Anfonwch eich cais i:

Tîm DACT,
DVLA,
Abertawe,
SA99 1AJ