Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • weld eich cofnod gyrru, er enghraifft y cerbydau y gallwch eu gyrru
  • wirio unrhyw bwyntiau cosb neu waharddiadau gyrru sydd gennych
  • greu ‘cod gwirio’ trwydded i rannu eich cofnod gyrru gyda rhywun arall, er enghraifft cwmni llogi car

Bydd y ‘cod gwirio’ yn ddilys am 21 diwrnod.

Bydd arnoch angen:

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Contents

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn:

  • os cafodd eich trwydded ei chyhoeddi y tu allan i’r Alban, Cymru neu Loegr
  • i wirio statws eich cais am drwydded yrru

Mae’n drosedd i gael gwybodaeth bersonol rhywun arall heb ei ganiatâd.

GOV.UK Verify

Gallwch ddefnyddio GOV.UK Verify i gael mynediad i’ch gwybodaeth trwydded yrru a chael cod gwirio trwydded.

Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, bydd yn cymryd tua 10 munud i chi ei sefydlu.

Dros y ffôn

0300 083 0013
Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Drwy’r post

Gallwch naill ai anfon ffurflen gais neu lythyr gyda’r wybodaeth ganlynol i’r DVLA:

  • eich enw a chyfeiriad llawn
  • eich rhif trwydded yrru (neu eich dyddiad geni os nad ydych yn gwybod eich rhif gyrrwr)

Anfonwch eich cais i:

Gwasanaeth Dilysu Trwydded Yrru
DVRE
DVLA
Abertawe
SA99 1AJ