Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

 • weld eich cofnod gyrru, ee cerbydau y gallwch yrru
 • wirio unrhyw bwyntiau cosb neu waharddiadau gyrru sydd gennych
 • greu ‘cod gwirio’ trwydded i rannu eich cofnod gyrru gyda rhywun arall, ee cwmni llogi car

Bydd y ‘cod gwirio’ yn ddilys am 21 diwrnod.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn:

 • os cafodd eich trwydded ei chyhoeddi y tu allan i’r Alban, Cymru neu Loegr
 • i wirio statws cais am drwydded
 • i wirio gwybodaeth hanesyddol, ee pwyntiau cosb sydd wedi dod i ben

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Bydd angen arnoch:

 • eich rhif trwydded yrru
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • y cod post ar eich trwydded yrru

Mae’n drosedd i gael gwybodaeth bersonol rhywun arall heb ei ganiatâd.

GOV.UK Verify

Gallwch ddefnyddio GOV.UK Verify i gael mynediad i’ch gwybodaeth trwydded yrru a chael cod gwirio trwydded.

Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, bydd yn cymryd tua 10 munud i chi ddechrau arni.

Dros y ffôn

0300 083 0013
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm
Cael gwybod am brisiau galwadau

Drwy’r post

Gallwch naill ai anfon ffurflen gais neu lythyr â’r wybodaeth ganlynol i’r DVLA:

 • eich enw a chyfeiriad llawn
 • eich rhif trwydded yrrwr (neu eich dyddiad geni os nad ydych yn gwybod eich rhif gyrrwr)

Anfonwch eich cais at:

Gwasanaeth Dilysu Trwydded Gyrrwr
DVRE
DVLA
Abertawe
SA99 1AJ